espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Skyer og partikler > innføring > 2. Partikler > * Oppgavesett 2

Skyer og partikler

Innføring

2. Partikler

 

Oppgavesett 2

 

 

 

Kan du besvare disse spørsmålene?

1) Mekanismen som gjør at aerosoler fjernes fra atmosfæren, kalles ...
a) fordampning
b) avsetning
c) nedbrytning
d) konveksjon

2) Aerosoler fjernes fra lufta når ...
a) dyr og mennesker puster inn luft.
b) de fester seg til jordas overflate (hav eller land).
c) de absorberes av planter gjennom fotosyntesen.
d) de forsvinner ut i det ytre rom.

3) Hvilken påstand er riktig?
a) Små og store aerosoler har omtrent samme levetid.
b) Det er ikke størrelsen som avgjør levetiden til aerosoler i lufta.
c) Store aerosoler har lengre levetid enn små aerosoler.
d) Små aerosoler har lengre levetid enn store aerosoler.

4) Levetiden til aerosoler som kommer fra vulkaner kan være lengre enn for andre aerosoler fordi ...
a) de har høyere temperatur.
b) de inneholder svovel.
c) de avleveres til høyere nivåer i atmosfæren.
d) de avleveres til lave nivåer i atmosfæren.

5) Aerosoler kan være skadelig for menneskers helse ved ...
a) å føre til pusteproblemer.
b) å føre til hudkreft.
c) å føre til håravfall.
d) å føre til overvekt.

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer eller nyere versjoner av Netscape!
Dersom løsningsvinduet forsvinner, åpne på nytt fra oppgavelinjen!

Forfattere: Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo - Norge.
Vitenskapelig vurdering: Justine Gourdeau - LaMP Clermont ferrand - Frankrike - 2004-01-13. 
Programmering av quiz: Julia Heres - Universitetet i Nürnberg - Tyskland.
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo.
Sist oppdatert: 2005-05-11.

  

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net