espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Skyer og partikler > innføring > 2. Partikler > * Oppgavesett 1

Skyer og partikler

Innføring

2. Partikler

 

Oppgavesett 1

 

Kan du besvare disse spørsmålene?

1) Aerosoler er ...
a) små partikler i atmosfæren.
b) små partikler i havvann.
c) gasser i havvann.
d) gasser i atmosfæren.

2) Aerosoler kommer fra ...
a) bare menneskelig aktivitet.
b) både menneskelig aktivitet og naturlige prosesser.
c) bare naturlige prosesser.
d) De har alltid vært der og blir verken dannet eller ødelagt.

3) Hvilken av faktorene nedenfor er ikke viktig kilde til aerosoler?
a) havet
b) jord
c) vulkaner
d) det ytre rom

4) Den viktigste kilden til menneskeskapte aerosoler er ...
a) kraftige stormer.
b) ørkener.
c) alle levende organismer.
d) mennesker.

5) En av kildene nedenfor er ikke viktig kilde til aerosoler. Hvilken?
a) industri
b) boligoppvarming
c) husholdningsavfall
d) kjøretøy

6) Aerosolkonsentrasjonen i lufta er høyest ...
a) over havet.
b) over byområder.
c) over landlige områder.
d) Lufta er så godt blandet, at aerosolkonsentrasjonene er omtrent like over alt.

7) Konsentrasjonen av  ...
a) aerosolene er ikke avhengig av størrelsen deres.
b) små aerosoler er om lag den samme som konstentrasjonen av større aerosoler.
c) store aerosoler er større enn konsentrasjonen av små aerosoler.
d) små aerosoler er større enn konsentrasjonen av store aerosoler.

8) Hvilken av disse prosessene omdanner ikke aerosoler?
a) stråling
b) koagulering
c) kondensering
d) skydannelse

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer eller nyere versjoner av Netscape!
Dersom løsningsvinduet forsvinner, åpne på nytt fra oppgavelinjen!

Forfattere: Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo - Norge.
Vitenskapelig vurdering: Justine Gourdeau - LaMP Clermont ferrand - Frankrike - 2004-01-13. 
Programmering av Quiz: Julia Heres - Universitetet i Nürnberg - Tyskland.
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-11.

  

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net