espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Skyer og partikler > innføring > 3. Sol og skyer > * Oppgavesett 3

Download

 
 

Skyer og partikler

Innføring

3. Sol og skyer

 

Oppgavesett 3

 

  

1. Jordas albedo

Når sollys treffer jorda, hvor mye av det blir:

a) reflektert?
b) overført?
c) absorbert? Hva skjer med strålingen som absorberes?

     

2. Jordas strålingsenergi per sekund

Den gjennomsnittlige strålingsenergien (hovedsakelig lys) som når jorda hvert sekund er:

1.7×1017 joule

Dette tilsvarer mengden elektrisitet forbrukt i Norge over en periode på 150 dager, eller mengden elektrisitet brukt i hele Europa hver uke.

Hvor mye av solas energi blir reflektert? Hvor mye absorberes? Omtrent hvor mye infrarød stråling (varme) tror du jorda stråler tilbake til rommet hvert sekund? Begrunn svaret ditt.

Foto: NASA

 

Bilde: Microsoft clipart

3. Det nattlige teppet over jorda

Hvordan kan vi sammenlikne et nattlig skydekke med et teppe som du legger over deg når du skal sove?

 

 

4. Positiv og negativ feedback (tilbakevirkende effekt)

Én av skyenes klimaeffekter er en positiv feedback-loop (en ring av tilbakevirkende effekter):

Et varmere klima fører til økt fordampning 
-> mer skyer
-> mer varmestråling fra jorda fanges av skyene og sendes tilbake til bakken 
-> et varmere klima 
-> økt fordampning
-> mer skyer 
-
og så videre

Skyer har også en klimaeffekt som beskrives som en negativ feedback-loop. Beskriv denne!

 

Foto: NOAA

 


Forfattere: Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo - Norge.
Vitenskapelig vurdering: Justine Gourdeau - LaMP Clermont ferrand - Frankrike - 2004-01-13. 
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-11.

  

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net