espere > Polski > Climate Encyclopaedia > Chmury i aerozole > więcej

Chmury i aerozole

Dowiedz się więcej

1. Co dzieje się w chmurze?

- Tworzenie się kropel
- Cechy szczególne chmur
- Procesy chemiczne zachodzące w chmurach
* Ćwiczenie 1 - jak powstaje chmura?
* Ćwiczenie 2 - nazwy chmur
* Ćwiczenie 3 - prądy konwekcyjne

 

2. Cząstki stałe w powietrzu

- Cechy charakterystyczne cząstek stałych
- Przemiany i usuwanie
- Cząstki stałe i system oddechowy człowieka
* Ćwiczenie 1 - aerozole jako jądra kondensacji
* Ćwiczenie 2 - eksperyment: stwórz chmurę sam!

3. Chmury, cząstki stałe i klimat

- Wpływ aerozoli na widzialność
- Cząstki stałe i klimat
- Bilans radiacyjny
* Ćwiczenie 1 - eksperyment: niebieskie niebo, pomarańczowy zachód Słońca
* Ćwiczenie 2 - bilans promieniowania
* Ćwiczenie 3 - krzyżówka

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net