espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Klima i byer > fordypning

Klima i byer

Mer

1.  Sur nedbør 

- Opphavet til sur nedbør
- Virkningene av sur nedbør på menneskelig helse og økonomi
- Hva kan gjøres for å motvirke sur nedbør?

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net