espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Klima i byer > innføring

Klima i byer

Innføring

Siden det 19. århundre har byene vokst sterkt. Den høye konsentrasjonen av hus i relativt små urbane områder påvirker flere klimatiske faktorer, som lufttemperatur, vindhastighet og vindretning. I tillegg er det mange naturlige faktorer som påvirker det urbane klimaet, som terrengforhold, arealanvendelse, nærhet til havet og ikke minst hvilken breddegrad byen ligger på.

 

Menneskelig aktivitet, spesielt industri og transport, har også innvirkning på det urbane klimaet. Begge disse faktorene er konsentrert i urbane områder og bidrar med store mengder av forskjellige typer luftforurensing. Luftforurensing påvirker naturmiljøet, økonomi og menneskenes helse på en negativ måte. Effektene av luftforurensing omfatter blant annet smog og sur nedbør. Det er mange regioner som er truet av luftforurensing, for eksempel det såkalte ”Svarte trianglet”, som befinner seg i området Polen, Tyskland og Tsjekkia.

 

1. Luftforurensing forårsaket av menneskelig aktivitet

- Hva er luftforurensning?
- Årsaker til menneskeskapt luftforurensning
- Negative effekter av luftforurensning
- Områder som er truet av luftforurensning

 

2. Urbant klima

- Faktorer som påvirker det urbane klimaet
- Urbane varmeøyer
- Lokal luftsirkulasjon

 

3. Sur nedbør

- Hva er sur nedbør?
- Hvordan sur nedbør påvirker det naturlige miljøet
- Områder som er truet av sur nedbør

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net