espere > Norsk > Om ESPERE > ESPERE-ENC

ESPERE-ENC - Oversikt

Kontaktperson: Tove Kolset, informasjonsleder, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo

Hva betyr ESPERE-ENC?
I september 2002 vedtok den europeiske unionen å finansiere den første delen av ESPERE-ideen: et nettverk av websider om klimasystemet som kan brukes til undervisning i ungdomsskolen og i videregående skole. Prosjektet fikk navnet ESPERE-ENC (ESPERE-European Network on Climate).

Kortfattet informasjon om ESPERE-ENC

Produkt:

Internettbasert oppslagsverk om klimasystemet for bruk i skoleundervisningen

Målgruppe:

Skolelever i ungdomsskolen og videregående skole

Oppbygging:

Åtte emner à 3-4 undervisningstimer på to forskjellige nivåer

Ramme:

2-4 sider med bakgrunn + 2-3 sider arbeidsmateriale per enhet

Media:

Først og fremst internet, men i tillegg: CD-ROM, nedlastbare versjoner (pdf) og maler

Støtte:

Støtte for innlemmelse i undervisningsplanen og bruken av evaluerte linklister

Internasjonal:

Støtte for internasjonale skoleprosjekter

Skoleaktiviteter:

Elever og lærere gjennomgår teksten å sender spørsmål og forslag (interaktiv forbedring av undervisningsmaterialet)

Utvikling:

Forskere i samarbeid med eksperter innen pedagogikk

Kvalitet:

Kvalitetssikring ved forskere og pedagoger

Opprinnelig tidsrom:

01.01.2003 - 31.12.2004 - mulighet for utvidelse

Språk:

Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Polsk, Ungarsk, Norsk

Sponsor:

ESPERE-ENC er et EU-prosjekt

Kontakt:
Tove Kolset
CICERO
Sognsveien 68, Oslo
0855 Oslo

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net