espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Skyer og partikler > innføring

Skyer & Partikler

Innføring

1. Skyer 

- Vann i atmosfæren
- Skydannelse 
- Skytyper

 

2. Partikler

- Hvor kommer de fra?
- Hva blir de til?
- Hvordan påvirker de vår helse?

3. Sol og skyer

- Albedo
- Skyenes virkning på klimaet
- Regnbue
 

Clouds & Aerosols

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net