espere > Polski > Uwagi techniczne > Kopia do dokumentu

Kopiowanie ilustracji i ich edycja w dokumencie programu MS Word

Ilustracje zamieszczone na stronach Encyklopedii Klimatologicznej są zapisane w formatach JPG, GIF lub PNG. Podczas kopiowania do dokumentu programu MS Word format ilustracji nie odgrywa żadnego znaczenia.

Kolejność operacji podczas kopiowania ilustracji do dokumentu programu MS Word:

 • wybierz żądaną ilustrację na stronie internetowej encyklopedii,
 • z menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy wybierz polecenie "Kopiuj",
 • otwórz edytowany dokument programu MS Word i wybierz miejsce do wklejenia ilustracji,
 • użyj polecenia "Wklej" z menu "Edycja",

Edycja ilustracji w dokumencie programu MS Word XP:

 • zaznacz ilustrację (pokaże się ramka i znaczniki zmiany rozmiaru),
 • możesz zmienić rozmiar ilustracji, posługując się znacznikami zmiany rozmiaru,
 • możesz wyrównać ilustrację na stronie, wykorzystując ikonę jednego z narzędzi: "Wyrównanie akapitu do lewej", "Wyrównanie akapitu do środka", "Wyrównanie akapitu do prawej".
 • możesz dokonać konwersji kolorów ilustracji, nadając jej odcienie szarości - kliknij ilustrację dwukrotnie lewym klawiszem myszy. Przejdź do zakładki "Obraz", a następnie z rozwijalnej listy "Kolor" wybierz opcję "Skala odcieni szarości". Naciśnij przycisk "OK".
 • możesz ustawić styl otaczania ilustracji tekstem - kliknij ilustrację dwukrotnie lewym klawiszem myszy. Przejdź do zakładki "Układ", a następnie dokonaj wyboru odpowiedniego stylu otaczania i wyrównania tekstu w akapicie. Naciśnij przycisk "OK". Zabieg ten spowoduje automatyczne wprowadzenie akapitu obok ilustracji.
 • możesz ustawić ilustrację w dowolnym miejscu na stronie dokumentu - gdy ilustracja jest zaznaczona (po wcześniejszym wprowadzeniu akapitu obok ilustracji).

Edycja ilustracji w dokumencie programu MS Word 97:

 • zaznacz ilustrację (pokaże się ramka i znaczniki zmiany rozmiaru),
 • możesz zmienić rozmiar ilustracji, posługując się znacznikami zmiany rozmiaru,
 • możesz wyrównać ilustrację na stronie, wykorzystując ikonę jednego z narzędzi: "Wyrównaj do lewej", "Wyśrodkuj", "Wyrównaj do prawej".
 • możesz dokonać konwersji kolorów ilustracji, nadając jej odcienie szarości - kliknij dwukrotnie ilustrację lewym klawiszem myszy, aby przejść do okna edycji rysunku. Ponownie kliknij dwukrotnie ilustrację lewym klawiszem myszy. Przejdź do zakładki "Rysunek", a następnie z rozwijalnej listy "Kolor" wybierz opcję "Skala odcieni szarości". Naciśnij przycisk "OK". Dokonaj aktualizacji ustawień rysunku, i zamknij okno edycji.
 • możesz ustawić styl otaczania ilustracji tekstem - - kliknij dwukrotnie ilustrację lewym klawiszem myszy, aby przejść do okna edycji rysunku. Ponownie kliknij dwukrotnie ilustrację lewym klawiszem myszy. Przejdź do zakładki "Otaczanie", a następnie dokonaj wyboru odpowiedniego stylu i kierunku otaczania tekstu w akapicie. Naciśnij przycisk "OK". Dokonaj aktualizacji ustawień rysunku, i zamknij okno edycji.
 • możesz ustawić ilustrację w dowolnym miejscu na stronie dokumentu - gdy ilustracja jest zaznaczona.

powrót
  

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net