espere > Polski > Uwagi techniczne > Kopia do pliku

Kopiowanie ilustracji do pliku na dysk twardy

Ilustracje zamieszczone na stronach Encyklopedii Klimatologicznej są zapisane w formatach JPG, GIF lub PNG. Podczas kopiowania do pliku na dysk twardy zostaje zachowany oryginalny format ilustracji. 

Kolejność operacji:

  • wybierz żądaną ilustrację na stronie internetowej encyklopedii,
  • z menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy wybierz opcję "Zapisz obraz jako...",
  • odszukaj miejsce docelowe dla pliku na dysku twardym i użyj przycisku "Zapisz".

powrót
  

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net