espere > Polski > Uwagi techniczne > Prawa autorskie

Zachowanie praw autorskich

Materiał ilustracyjny zamieszczony na stronach Encyklopedii Klimatologicznej jest chroniony prawami autorskimi!

Wykorzystanie materiału ilustracyjnego do celów edukacyjnych (nie komercyjnych) - na przykład, zaprezentowanie go na zajęciach lekcyjnych - nie wymaga uzyskania zgody od autora, ale podczas prezentacji należy wyraźnie zaznaczyć źródło.

We wszystkich pozostałych przypadkach korzystania z naszego materiału ilustracyjnego prosimy o kontakt z koordynatorem projektu w Polsce, dr Anitą Bokwą.

powrót
  

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net