espere > Polski > Uwagi techniczne > Użytkownicy N

Ustawienia programu Netscape

  • z menu View wybierz polecenie Character Coding / More / East European,
  • na liscie po prawej stronie zaznacz opcje Central European (Windows-1250).

powrot
  

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net