espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Øvre atmosfære > innføring

Øvre Atmosfære

Innføring

Den øvre atmosfære og stratosfæriske prosesser

Over skyene er lufta svært tynn og tørr. Hvis vi kunne bevege oss opp til stratosfæren, ville mer enn 80 prosent av luftmassen vært under oss, men over oss ville det fortsatt være noen hundre kilometer med atmosfærisk rom som inneholder luftmolekyler.

 

Ikke mange kjemiske forbindelser kommer opp i slike høyder;  flesteparten blir fanget i tropopausen. Likevel er disse lagene viktige for livet på jorda, fordi de holder tilbake den mest energirike delen av sollyset, som ville gjort stor skade hvis den hadde nådd jorda. Stratosfæren, inkludert ozonlaget, er det laveste og viktigste laget i den øvre delen av atmosfæren.

1. Grunnleggende forståelse og observasjon av den midterste delen av atmosfæren

- Lagene i atmosfæren og endringer i meteorologiske forhold
- Sammensetningen av stratosfæren og blandingsforhold
- Målings- og observasjonsteknikker

 

2. Hull i ozonlaget og klorfluorkarboner

- Ozon: dannelse, absorbering og ozonlaget
- Klorfluorkarboner og hullet i ozonlaget

 

Om denne siden:

forfatter: Dr. Elmar Uherek, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. John Crowley, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
sist oppdatert: 2004-05-05
 

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net