espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Havet > fordypning > 3. Gasser fra planteplankton

Havet

Les mer

Kapittel 3
Gasser fra planteplankton

Hvor mye klimaet vårt påvirkes av CO2 , avhenger selvsagt av hvor mye CO2  det er i atmosfæren. Rundt en tredel av den mengden CO2 som produseres når vi forbrenner fossilt brensel, blir tatt opp i havet. Ved å fjerne CO2 fra atmosfæren, bidrar denne prosessen til å begrense den globale oppvarmingen. I dette kapittelet skal vi se på hvordan CO2  overføres fra atmosfæren til havet. Vi skal også se på hvordan gasser som dannes i havet og er viktige for klimaet (som dimetylsulfid) blir tatt opp i lufta. I den andre teksten ser vi på Jim Lovelocks idé fra 1960-tallet om at jorda er et selvregulerende system som motvirker forandringer, slik at planeten egner seg for levende organismer. Lovelock kalte systemet for GAIA, etter den greske jordgudinnen. 

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net