espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Klima i byer > fordypning > 1.Sur nedbør

Klima i byer

Les mer

Kapittel 1:
Sur nedbør

Sur nedbør og tåke er skadelig for mennesker både direkte og indirekte. Å puste inn sur tåke kan skade luftveissystemet. Surt vann inneholder mer tungmetaller enn vanlig vann. Å drikke surt vann kan forårsake mange alvorlige sykdommer.

 

De viktigste typene forurensning som fører til sur nedbør er nitrogenoksider og svoveldioksid. Det er lettere å begrense utslippet av disse gassene ved å bruke mindre energi og redusere bilbruk, enn det er å motvirke skader som den sure nedbøren fører med seg.

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net