espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Øvre atmosfære > fordypning > 1. Dynamikk & Luftfart

Øvre Atmosfære

Les mer

Kapittel 1:
Dynamikken i stratosfæren og luftfartens rolle

Stratosfærens struktur er svært stabil, og utveksling av luft mellom troposfæren og stratosfæren går svært sakte sammenliknet med luftbevegelser innen troposfæren. Men utvekslingen mellom de to lagene er likevel viktig, og i dette kapittelet skal vi se nærmere på hvilke betydninger den har.

 

Den andre delen av kapittelet ser på utslipp fra fly. Vanlige fly befinner seg i den øvre troposfæren, i tropopausen og i den nedre stratosfæren. Disse områdene er svært følsomme for utslipp av alle slag. Forurensning fra den stadig voksende luftfarten er derfor svært viktige for klimaet.

 

contrails from aviation

Kondensstriper fra fly. © freefoto.com

Om denne siden:
Forfatter: Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
Sist oppdatert: 2004-04-20

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net