espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Mat og klima > fordypning > 1. Tørke i middelhavs-landene

Mat & Klima 

Les mer

Tørke i middelhavslandene

De sosiale og økonomiske konsekvensene av tørke i middelhavsområdet er økende. Befolkningen vokser og byene blir større. Behovet for mat blir større og mer land må irrigeres i jordbruket. Det er for dårlig kontroll på vannbruk og manglende politisk vilje til å få folk til å endre bruken av vannressurser de allerede har.

 

På dette satellittbildet kan du se middelhavsområdet. Den grønne fargen viser hvor tett vegetasjonen er i de forskjellige områdene. Som du ser, er Nord-Europa sterkt grønt, men når vi beveger oss sørover blir det stadig mindre. Verst er det nord i Afrika.  Forskjellen skyldes forskjellig klima og tilgjengelighet på vann.

1. Satellittbilde over vegetasjonen i middelhavsområdet.
G. Begni, MEDIAS-France

En vellykket vannforvaltning kan hindre vannmangel i tørketider, slik at jordbruksproduksjonen ikke blir så hardt rammet. Mye av risikoen som er knyttet til vannforvaltningen, kommer av at det er vanskelig å forutsi været i fremtiden.

 

Om denne siden:
Forfatter: Marta Moneo and Dr. Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid, España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University, USA og Lily Parshall - Goddard Institute for Space Studies, Columbia University, USA
Pedagogisk kvalitetssikring: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 2004-05-12
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net