espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Nedre atmosfære > innføring > 2. Drivhusgasser

Nedre atmosfære

Innføring

Kapittel 2
Drivhusgasser

Når man snakker om klima er det mange som også tenker på global oppvarming. Og når man snakker om global oppvarming, har de fleste av oss også drivhuseffekten i bakhodet. Men hva er egentlig drivhuseffekten?

 

Har menneskene gjort jorda om til et drivhus?

Energien som driver klimaet vårt, kommer fra sola. Men hva skjer med denne energien når den passerer gjennom atmosfæren? Hva skjer når sollyset treffer skyer, og når det kommer ned til jordoverflaten? Ikke bare sender sola lys til jorda. Jorda varmes opp og sender varmestråling tilbake. Men denne strålingen går ikke rett ut i verdensrommet. Drivhusgasser og skyer tar opp (absorberer) noe av energien i strålingen. I den første delen av dette kapittelet skal vi se på hvordan energiforsyningen til planeten vår fungerer og lære om drivhuseffekten.

I den andre delen skal vi lære om hva plantene slipper ut i atmosfæren, både som levende planter og når de eventuelt brenner.

Uten drivhuseffekten,
ville liv på jorda vært umulig.

 

 
Om denne siden:

Dr. Elmar Uherek, Max Planck Institute for Chemistry Mainz/Germany
Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. Pascal Guyon, MPI for Chemistry - Mainz
Sist oppdatert: 2004-05-12
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net