espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Øvre atmosfære > innføring > 2. Hull i ozonlaget

Øvre Atmosfære

Innføring

Kapittel 2
Ozon og hvordan ozonhullet oppstår

Ozon er en av de mest interessante sporgassene i atmosfæren. I stratosfæren er ozonet helt nødvendig for å beskytte oss mot den skadelige UV-strålingen fra sola. I troposfæren nede ved jordoverflaten er ozon derimot uønsket i høye konsentrasjoner, fordi det er en irriterende gass med negative virkninger på luftveissystemet.

 

Like fascinerende som ozonet selv, er historien om hvordan ozonhullet ble oppdaget, forståelsen av kjemien bak det og mottiltakene som har blitt satt i gang i håp om at hullet en gang skal lukke seg igjen. Her skal vi forsøke å forklare det uten å bruke for mye kjemi.

Oppdagelsen av hullet

I 1970 ble ozonlaget observert fra ”the British Antarctic Survey Station” og en sterk nedgang i ozonkonsentrasjonen ble målt. Det finnes flere historier om oppdagelsen av hullet.

 

De første målingene i 1985 viste så lave verdier at forskerne ikke trodde på instrumentene sine, og den dramatiske utviklingen ble ikke offentliggjort før nye instrumenter kunne bekrefte dem.

I tillegg observerte allerede TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) ozonlaget fra verdensrommet. Hullet ble imidlertid ikke oppdaget, fordi verdier under en viss grense automatisk ble antatt å være feil. Senere bekreftet gjennomgåelsen av rådata det ingen hadde villet tro på.

I løpet av et par år ble det satt i gang svært intensiv forskning, og tidligere advarsler om de potensielle skadevirkningene av klorfluorkarboner (KFK) ble tatt fram igjen. Redusert bruk og senere forbud mot disse ble fastslått i Montrealprotokollen og andre avtaler. Hullet i ozonlaget var første gang menneskene ble oppmerksomme på at vi kan forstyrre jordas klimasystem på en global skala. Det var også første gangen en raskt verdensomspennende reaksjon fulgte etter.
.

 

ozone comic

På sporet av det manglende ozonet...
© US Environmental Protection Agency
Klikk her for hele tegneserien

Om denne siden:
Forfatter: Dr. Elmar Uherek - Max Plack Institute for Chemistry, Mainz
Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. John Crowley - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz 2004-05-06
Pedagogisk utprøving: Hendrik Förster & students, Nordpfalz Gymnasium Kirchheim-Bolanden - Mars 2004
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
Sist oppdatert: 2004-05-10

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net