espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Klima i byer > innføring > 2. Klima i byer

Klima i byer

Innføring

Kapittel 2:
Klima i byer

Klimaet i en bestemt by styres av mange naturlige faktorer, som breddegrad, topografi, landdekke og hvor nært byen ligger i forhold til hav eller innsjøer. Når en by vokser og utvikler seg gjør nye faktorer seg gjeldende (f.eks. utslipp av varme, luftforurensning), og bidrar til å danne særskilte urbane klimaer.Stor befolkning og menneskeskapte varmeutslipp, i tillegg til at byer i stor grad bygges på betong, asfalt og stein, fører til at temperaturen blir høyere enn i et ikke-urbant område. Høy bygningstetthet påvirker vindens hastighet og retning, og det oppstår lokale luftsirkulasjoner som kalles urban bris.© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net