espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Mat og klima > innføring > 2. Klimaforandringer

Mat & klima

Innføring

Klimaspørsmålet 

Klimaendring som skyldes forbrenning av fossilt brensel har blitt et viktig spørsmål. De fleste har innsett at hvordan vi lever og handler vil påvirke fremtiden vår. Vi må bestemme nå hvordan vi vil at fremtiden vår skal bli, og hva vi må gjøre for å oppnå det.


1. Områder som kan bli alvorlig påvirket av klimaendringer.

Klimaendringer påvirker:

Økosystemer. Både planter og dyr påvirkes av temperaturen og nedbøren der de lever. I dag trekker fugler fra Nord-Afrika til Sør-Europa tidlig om sommeren for å unngå sommervarmen i Nord-Afrika. Hvis Afrika blir varmere, vil de trekke nordover tidligere og bli stilt overfor et annerledes miljø og en annen konkurranse med andre arter enn i dag. Disse forandringene kan føre til færre levesteder og i verste fall utryddelse for enkelte arter.

 

 

Matproduksjon Maten vår er basert på planteproduksjon. Vi spiser planter direkte (brød fra hvete, ris, poteter, grønnsaker, frukter) eller indirekte (ved å spise kjøtt som kommer fra dyr som har beitet gress eller spist annen planteføde). Alle planter påvirkes av temperaturen og nedbøren der hvor de dyrkes. I Asia, for eksempel, er risplanten den viktigste matkilden for befolkningen. Hvis det sørlige Asia blir for varmt for risdyrking, vil mange mennesker risikere feilernæring, og helsekostnadene kan bli store.

Vannressurser. Regn påvirker vannet i elver og innsjøer, og temperaturen påvirker hvordan vannet fordamper og blir brukt. Tilgang på vann er essensielt både for mennesker og økosystemer. Mange regioner rundt om på jordkloden lider av stor vannmangel i dag. Helsekostnadene som er knyttet til en redusert vannkvalitet og vanntilgang vil bli enorme.

Økonomi. Nesten alle økonomiske sektorer påvirkes direkte eller indirekte av klimaet. Dette kan illustreres med noen eksempler. Turismen blir påvirket ved at snøforholdene vil forandre seg. Energiforbruket vil øke drastisk ettersom behov for oppvarming eller avkjøling blir større. Forsikringsselskapene vil kanskje nekte å forsikre bygninger i områder med stor flomfare.

 

 

Om denne siden:
Forfatter:  Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España 
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004
© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net