espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Havet > innføring > 3. Gasser fra planteplankton

Havet

Innføring

Kapittel 3:
Gasser fra planteplankton

Før trodde man at havet og atmosfæren var uavhengige av hverandre, men nå vet vi at de har en enorm gjensidig påvirkning. I denne enheten skal vi se på hvordan planteplankton som lever i havet påvirker klimaet vårt. Vi tror at disse ørsmå encellede plantene slipper ut nesten like mye svovelgass i atmosfæren som alle kraftstasjonene på jorda til sammen! Vi skal konsentrere oss om gassen dimetylsulfid (DMS), som sannsynligvis er den viktigste gassen som produseres biologisk. Vi ser på hvordan og hvorfor denne gassen produseres, og hvorfor den er så viktig for klimaet vårt. Vi skal også se på andre gasser som er viktige for klimaet, og hvilken rolle de spiller i den globale oppvarmingen og ozonnedbrytingen i stratosfæren.

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net