espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Nedre atmosfære > innføring > 3. Ozon og nitrogenoksider

Nedre atmosfære

Innføring

Kapittel 3
Ozon og nitrogenoksider som nøkkelforbindelser

De fleste kjemiske prosesser som finner sted i atmosfæren er oksideringsprosesser. I tillegg til hydroksyl-radikalet OH, er det to andre forbindelser som dominerer i disse prosessene. De er svært viktige sporgasser i atmosfæren: ozon O3 og nitrogenoksider som NO, NO2 og NO3.

I dette kapittelet skal du lære om dannelsen av og de viktigste egenskapene til disse forbindelsene. Spesielt ozonets rolle misforstås ofte. Mens denne gassen er uønsket i troposfæren, er den helt essensiell i stratosfæren. Her skal vi se på de negative virkningene og dannelsen av ozonsmog i troposfæren.

 

Om denne siden:

Forfatter: Dr. Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. Rolf von Kuhlmann - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
Sist oppdatert: 2004-04-30

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net