espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Øvre atmosfære > innføring > 1. Grunnleggende om stratosfæren

Øvre Atmosfære

Innføring

Kapittel 1
Undersøkelser av den midtre delen av atmosfæren

Den delen av atmosfæren som befinner seg over tropopausen kalles stratosfæren. Her skal vi se på hvordan stratosfæren skiller seg fra troposfæren. Hvorfor er det forskjellige lag i lufta i det hele tatt? Hvordan kan de defineres?

 

Vi skal forklare hva som endrer seg når man kommer lenger unna jordoverflaten, forandringer i fysiske og meteorologiske forhold, og forskjeller i den kjemiske sammensetningen. Vi skal forklare begreper som konsentrasjon og blandingsforhold og se på hvordan moderne målingsteknologier med satellitter og lasere gir oss innsikt i den øvre atmosfæren.

 

lidar and aurora

LIDAR i Davis / Antarktis med nordlys i bakgrunnen.
Foto: David Correll –  Australian Antarctic Division - http://www.antdiv.gov.au

 

Om denne siden:
forfatter: Dr. Elmar Uherek, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. John Crowley, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
sist oppdatert: 2004-05-05

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net