espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Klima i byer > innføring > 1. Luftforurensing

Klima i byer

Innføring

Kapittel 1:
Luftforurensing forårsaket av menneskelig aktivitet

Menneskeskapt luftforurensning er et alvorlig problem i urbane områder. Det endrer det urbane klimaet og forringer naturmiljøet, økonomien og menneskenes helse. Høy konsentrasjon av industri og transport fører til stor tilførsel av luftforurensing til den urbane atmosfæren. Smog og mye nedfall av støv og sot er typiske effekter av denne typen forurensing..

 

Industrielle katastrofer og tilfeller av svikt i den industrielle infrastrukturen kan føre til plutselig tilførsel av store mengder luftforurensing. Dette kan forringe naturmiljøet permanent. Det er også svært skadelig for mennesker. Luftforurensing er et internasjonalt problem, som i det såkalte ”Svarte triangelet”. Dette befinner seg i grenseområdet mellom Tyskland, Polen og Tsjekkia, hvor store mengder brunt kull utnyttes.


 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net