espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Mat og klima > innføring > 1. Planter og klima

Mat & klima 

Innføring

Planter og klima

Hvorfor jordbruksnæringen er bekymret for klimaendringer

Jordbruk er svært avhengig av klimaet, fordi varme, lys og vann er de viktigste faktorene som påvirker avlingene. Klimaet påvirker også utbredelsen av plantesykdommer og tilgang på vann fra irrigasjon.

 

Den totale matproduksjonen i verden varierer fra år til år, i stor grad på grunn av at værforholdene også forandrer seg over tid. Men i noen områder er jordbruket mer sårbart overfor variasjoner i værforhold enn andre steder. Dette gjelder spesielt i utviklingslandene hvor den tilgjengelige teknologien for å takle tørke og oversvømmelse er mindre avansert, og i de områdene hvor terrenget og klimaet er mindre egnet til dyrking av jorda.

Hva er den viktigste oppgaven i dag?

Ved siden av å bekjempe klimaendringene, er det viktig å identifisere de områdene som er mest sårbare for klimaforandringer. På den måten kan virkningene kan begrenses eller unngås, ved å tilpasse livet til de nye forholdene.

 

red terrasses

1. Jordbrukslandskap i Nord-Amerika. Foto: USDA NRCS

Forfatter: Marta Moneo and Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España  Oversettelse: Nicolai Steineger og Erik Steineger
Sist oppdatert: 12/05/2004
© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net