espere > Polski > Climate Encyclopaedia > Pogoda > podstawy > 2. Cyrkulacja atmosfery 1

Pogoda

Wiadomości podstawowe

Podstawowe wiadomości o ogólnej cyrkulacji atmosfery i zjawisku El Niño

 

 

- Cyrkulacja lokalna
- Ogólna cyrkulacja atmosfery
- Zjawisko El Nino
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
* Ćwiczenie 5

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net