espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Mat og klima > innføring > 1. Planter og klima > * Oppgavesett 2

Download

 

Mat og klima

Les mer

Oppgavesett 2: Fordeling av kulturplanter

 

 


Disse oppgavene henviser til temaet Kulturplanter før og nå.

Oppgave 1:

Skriv ut oppgavesettet og finn et atlas.

Bruk informasjonen om klima i atlaset og merk av viktige vekstområder i Nord-Amerika for:

   - mais (oransje)
   - hvete (rødt)
   - soyabønner (magenta) 
   - bomull (grønt)

på kartet ditt.

Når du har gjort dette, sammenlikn med avlingskart online for USA:
 http://nationalatlas.gov/natlas/NatlasStart.asp

Klikk på + for landbruk og velg vekst (soyabønner, bomull, mais, hvete),
klikk deretter på "50 states" her kommer kartet ditt fram (data fra 1997).  Fortsett med de andre vekstene.

Bruk "zoom in"-funksjonen for flere detaljer, legg til "streams and waterbodies" og finn ut om dette hjelper deg.

Bruk utskriftsfunksjonen (fargeprinter er best) og gjør et utvalg av kart.

(Dette oppgavesettet er laget med utgangspunkt i Diercke Weltatlas.  Kartet du finner online vil gi et noe annet resultat).

 

Kart over Nord-Amerika, tegnet av Florian Schäfer.

 

Oppgave 2:

Bruk informasjon fra teksten (det kan hende du må bruke tekst fra den engelske delen av Espere) og fra klimakart over Nord-Amerika i atlaset og prøv å forklare hvorfor avlingene dyrkes i disse områdene.


Oppgave 3:

Kan du komme på andre årsaker til at vekster dyrkes i disse områdene?

 


Oppgave 4:

Tabellen i teksten viser hvilken effekt høye temperaturer og fuktighet i jorda har for veksten av viktige kulturplanter.

Vet du hvordan disse vekstene ser ut? Klikk på knappen for å se om du har rett!

1. Hvilket av disse tre bildene viser mais (sweetcorn)?

 

 


2. Hvilket av disse tre bildene viser hvete?

 

 


3. Hvilket av disse bildene viser soyabønner?

 

 


4. Hvilket av disse tre bildene viser bomull?

 

 
Foto: Hemera - Big box of art.

 

Om denne siden:
Forfatter: F. Schäfer - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Pedagogisk vurdering: Prof. Helmut Schrettenbrunner, Dr. Yvonne Schleicher og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-02

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net