espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Mat og klima > innføring > 1. Planter og klima > * Oppgavesett 3

Mat og klima 

Innføring

Oppgavesett: Planter og klima

Oppgavesett 3: Simulering av landbruk

 

Velkommen til landbrukssimulatoren!

Merk deg at det kan ta litt tid å laste ned denne siden (400 kb)

Simuleringen som følger gjør det mulig for deg å kultivere landbruksområder og finne ut hvilket avlingsutbytte du får.

1. Velg hva du vil plante i hvert område. Du kan velge mellom hvete (A), grønnsaker (B) og ris (C).

2. Bestem hvorvidt området trenger vanning eller ikke.

3. Sett i gang en tilfeldig værgenerator. Denne vil styre hva slags vær området har hatt våren før innhøstingstidspunktet. Du må klikke på den grønne knappen ved nummer 3 og klikke på nytt for å stoppe.

4. Klikk på den andre grønne knappen. Dette gir avlingsutbytte per område og totalt avlingsutbytte.

For å restarte simulatoren, klikk på den grønne kanppen med tilbake-pil.

Øvelse: Prøv med ulike innstillinger.
Finn ut når områdene får høyest avlingsutbytte.

 

 

MERK:

Dette er en modell. Modellen viser virkeligheten med visse begrensninger:

- bare noen viktige faktorer er tatt med (verken "ekstrem tørke" eller "sykdommer")
- alle resultater oppgis i en modellvaluta (ikke i euro, og tonn avlingsutfytte er omregnet til valuta)
- variasjon i markedspriser er oversett
- klimaforholdene er middelhavsklima med varme og tørre somre (og ikke for eksempel monssonklima)
- det er også andre begrensninger i modellen.


Så hva kan du gjøre med en slik modell?

- Test dine egne hypoteser om vekstforhold for ulike planter.
- Test behovet for vanntilførsel hos ulike planter.
- Optimaliser utbyttet ditt.


Øvelser:

- Finn ut hvilket produkt som trenger vanning.

- Hvilket produkt har stort behov for vanntilførsel?

- Hvilket produkt kan også plantes uten å trenge tilførsel av vann? Under hvilke forhold kan det plantes?

Tabellen under kan hjelpe deg med å gjøre ulike forsøk på en systematisk måte:
(Crop=plante, irrigation=vanntilførsel, result=resultat)

 

 

 
Animasjon ved Julia Heres & Helmut Schrettenbrunner.

 

FORKLARING TIL SYMBOLENE:

 

F1 = Område 1
F2 = Område 2
F3 = Område 3

 


A = hvete (produksjonskostnad: 50)
B = linser (produksjonskostnad: 60)
C = ris (produksjonskostnad: 1000)

 


=> omdråder UTEN vanning

=> områder MED vanning  (kostnad: 200 per område)

 


=> trykk på tilfeldig generering av værforholdene to ganger

 


=> viser avlingsutbytte i hvert område og totalt (i modellvaluta)

 


=> restarter simulatoren

 

Riktig eller galt?

Etter forsøkene dine bør du kunne svare på følgende spørsmål om landbruk.
(Husk at simulatoren ikke tar hensyn til alle faktorer som påvirker avlingsutbyttet.)

Klikk på den  grønne knappen dersom du mener setningen er riktig, og trykk på den  røde knappen dersom du mener påstanden er feil.


1. Du bør plante ris i områder med vanntilførsel.


2. Du trenger ikke vanntilførsel i områder der du planter hvete.


3. Du bør ha vanntilførsel i områder der du dyrker linser.


4. Hvis du dyrker ris, vil du ha godt avlingsutbytte bare dersom du har vanntilførsel i området.


5. Hveteavlingene er de samme enten du vanner eller ikke.


6. Dersom du dyrker linser vil avlingsutbyttet være høyere hvis du har vanntilførsel i området.


7. Etter en meget tørr vår, vil hveteavlingene være under gjennomsnittlig dersom området ikke har vanntilførsel.


8. Etter en meget tørr vår, vil avlingsutbyttet av ris på et område med vanning være under gjennomsnittlig.


9. Etter en meget tørr vår, vil linseutbyttet være under gjennomsnittlig dersom området har vanntilførsel.


10. Hvis våren er gjennomsnittlig, vil avlingsutbyttet av hvete være godt også uten vanning.

 

Øvelse:

Sett opp en liste over alle kulturplanter som trenger mye vann for å ha god vekst i middelhavsklima.

Lag en annen liste over planter som klarer seg med lite vann.

Finn fram til planter som er godt tilpasset klimaet i ditt land..

Forklar hvorfor det er slik.

 

 

Modell versus virkelighet

1. Risavlingene er store i modellen, så hvorfor planter ikke landbrukerne bare ris?

Ris trenger mye vann for å vokse. I noen områder er det verken mulig eller kostnadseffektivt å vanne markene. Det kan være for lite vann i nærheten eller feltene kan ligge for høyt. Risproduksjon krever også mye arbeidsinnsats, mye arbeidskraft er nødvendig til innhøstingen.

2. Hvorfor planter landbrukere hvete når avlingsutbyttet er så lite?

Hvet trenger ikke nødvendigvis vanning. Hveteproduksjon trenger også mindre arbeidskraft til innhøstingen, siden denne kan gjøres med store treskere. Derfor; hvis arbeidskraften er liten og mekanisering er mulig og store landbruksområder er tilgjengelige, vil hvetedyrking være en god løsning.

Om denne siden:
Forfatter: Prof. Helmut Schrettenbrunner and Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Vitenskapelig vurdering: Dr. Elmar Uherek - Max Planck Institutt for kjemi, Mainz, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-02

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net