espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Mennesker endrer klima > fordypning

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Les mer

 

  

I teksten i Innføring-delen vil du finne lenker til Les mer-delen. Følg de lenkene hvis du vil utforske et emne mer i dybden (istedenfor å lese Les mer-delen fra begynnelse til slutt).  


De vitenskapelige tekstene: Forfatter: Camilla Schreiner - CICERO (Senter for klimaforsking) - Norge. Vitenskapelig kvalitetssikring: Andreas Tjernshaugen - CICERO (Senter for klimaforsking) - Norge - 2004-01-20 og Knut Alfsen - Statistisk sentralbyrå - Norge - 2003-09-12. Pedagogisk utprøving: Nina Arnesen - Marienlyst skole i Oslo - Norge. Siste oppdatering: 2004-03-27.
Oppgavearkene: Forfattere: Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo - Norge. Vitenskapelig kvalitetssikring: Andreas Tjernshaugen - CICERO (Senter for klimaforsking) - Norge - 2003-11-15. Pedagogisk utprøving: Nina Arnesen - Marienlyst skole i Oslo - Norge. Siste oppdatering: 2004-03-27.

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net