espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
3. Hvordan bremse klimaendringer?
fordypning
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Innføring


   

Utslipp av klimagasser fra biler, fly, fabrikker og kraftverk endrer jordens klima, og bidrar til global oppvarming.
 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Vi vet fortsatt ikke akkurat hvor følsomt jordens klima er for disse menneskelige aktivitetene, men vi vet at de gjør planeten varmere. I denne teksten kan du lære hvordan ting vi gjør påvirker klima, hvordan framtidens klima kan bli og hvilke følger dette kan få for menneskers, dyrs og planters liv. Du kan også lære hva vi kan gjøre for å bremse eller stoppe klimaendringer.

 


Teksten er delt i tre kapitler, og hvert kapittel har to deler: en Innføring-del og en Les mer-del. Klikk gjerne i venstre marg for å navigere i materialet!

I teksten i Innføring-delen vil du finne lenker til Les mer-delen. Følg de lenkene hvis du vil utforske et emne mer i dybden (istedenfor å lese Les mer-delen fra begynnelse til slutt).

 

 

1. Endrer mennesker klimaet?
 

Innføring:

Les mer:

2. En varmere verden -
    hvordan blir den?

Innføring:

Les mer:

3. Hvordan kan vi
    bremse klimaendringene?

Innføring:

Les mer:

Foto: NASA


De vitenskapelige tekstene: Forfatter: Camilla Schreiner - CICERO (Senter for klimaforsking) - Norge. Vitenskapelig kvalitetssikring: Andreas Tjernshaugen - CICERO (Senter for klimaforsking) - Norge - 2004-01-20 og Knut Alfsen - Statistisk sentralbyrå - Norge - 2003-09-12. Pedagogisk utprøving: Nina Arnesen - Marienlyst skole i Oslo - Norge. Siste oppdatering: 2004-03-27.
Oppgavearkene: Forfattere: Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo - Norge. Vitenskapelig kvalitetssikring: Andreas Tjernshaugen - CICERO (Senter for klimaforsking) - Norge - 2003-11-15. Pedagogisk utprøving: Nina Arnesen - Marienlyst skole i Oslo - Norge. Siste oppdatering: 2004-03-27.

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 27.03.2004 23:44:23 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013