espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Været > innføring > 3. Værvarsling i folketroen

Været

Innføring

Værvarsling i folketroen

Før den moderne, vitenskapelig baserte værvarslingen måtte folk som var avhengige av været (som gjetere og fiskere) stole på det man hadde sett og hørt om været for å prøve å forutsi morgendagens vær. Det var viktig for dem å se etter sammenhenger mellom forandringer i naturen og mønstere i været. Det tusenvis av mennesker trodde på gikk fra generasjon til generasjon og ble en del av kultur og utdanning. På denne måten overlevde mye av folketroen om hvordan en kunne forutsi været. Mange av de gamle ordtakene er ikke noe annet enn kjente rim og regler, men noen kan faktisk begrunnes med vitenskapelige fakta.

 

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net