espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Kezdőoldal    Kapcsolatok    Sitemap    espere international    !GIFT2010!    Mi az ESPERE?   
Hol találom...?
Hogyan használjuk ...?
Rövid összefoglaló
Éghajlat Enciklopédia
Kapcsolat
Oktatói kézikönyv
Rólunk
Linklista
GIFT 2006 / 2007
Newsletter
     
 

 

 

Alsó légkör

AlapHaladó

Felső légkör

AlapHaladó

Időjárás

AlapHaladó

Felhők & Részecskék

AlapHaladó

Városok éghajlata

AlapHaladó

Óceánok

AlapHaladó

Élelmiszer & Éghajlat

AlapHaladó

Az ember hatása az éghajlatra

AlapHaladó
 

Éghajlati Enciklopédia

2003 januárjában fogtunk az Éghajlati Enciklopédia elkészítéséhez, amely végleges formáját hozzávetőlegesen 2004 végére nyerte el. Az angol mellett az enciklopédiának hét különböző európai nyelven készült el fordítása - a magyar oldalakhoz az oldal jobb-felső sarkában található táblázatból  kattintással juthatunk el. Az 'alap' elnevezésű témafeldolgozás bevezetést ad az egyes témákba, míg a 'haladó' változatban további információk olvashatók egy kicsit magasabb szinten.

Honlaptérkép

frissítve: 2005-01-02

 

 

Alsó légkör

Alap

1. Egység:
A troposzféra bemutatása

- változások a hőmérsékletben, és a különböző magasággi szinteken
- különböző felszínek - a vízszintes kiterjedés
- mit tartalmaz a troposzférikus levegő?
* munkalap 1
* munkalap 2

2. Egység:
Üvegházhatás, napsugárzás és a bioszféra

- napsugárzás és az üvegházhatás
- üvegházgázok és hatásaik
- bioszféra kibocsátása
- tűzesetek
* munkalap 1
* munkalap 2

3 Egység:
Ózon és nitrogén oxidok mint kulcstényezők

- troposzférikus ózon
- nitrogén oxidok - változataik és fontosságuk
- ózon szmog - hogyan alakul ki?
* munkalap 1
* munkalap 2

 

 

Haladó

1. Egység:
Fő oxidánsok és megfigyelésük

- oxidáció a légkörben
- éjszakai állapot és kémiája
- mérési technikák - spektroszkópia
* munkalap 1
* munkalap 2

2. Egység:
Sugárzás, üvegházgázok és az üvegházhatás

- a Föld sugárzási egyenlege és az üvegházhatás
- üvegház gázok: CO2, CH4
- víz - pára visszacsatolás és a felhők
* munkalap 1
* munkalap 2

3. Egység:
Ózon kémiája, szmog és más kibocsátások

- az oxidáns OH ion
- ózon kémiája
- természetes tüzek és szennyezőanyag kibocsátásuk
- a nyomgázok forrásai és nyelői
* munkalap 1
* munkalap 2

Magas légkör

Alap

1. Egység:
 Megfigyelések, kutatások a magasabb légrétegekben

- a légkör rétegei
- a sztratoszféra összetétele
- mérések a sztratoszférában
* munkalap 1
* munkalap 2

2. Egység:
Ózon és az ózonlyuk kialakulása

- ózonképződés
- az ózonlyuk és a halogénezett szénhidrogének
* munkalap 1
* munkalap 2

Haladó

1. Egység:
A sztratoszféra dinamikája és a repülés

- sztratoszféra dinamikája
- repülés ma és holnap
* munkalap 1
* munkalap 2

2. Egység:
Sztratoszférikus ózon, halogénezett szénhidrogének, az ózonlyuk és hatásai

- sztratoszférikus ózon kémia
- a klór kémiája
- halogénezett szénhidrogének és a      HCFC-k
- ózonlyuk és a globális veszély
- sztratoszférahűlés
* munkalap 1
* munkalap 2

 

 

 

Időjárás

Alap

1. Egység:
Időjárás és frontok

- mi az időjárás? az időjárás és az éghajlat definíciója
- ciklonok, anticiklonok
- frontok
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3

2. Egység:
Áramlási rendszerek

- helyi cirkuláció
- globális cirkuláció
- El Nino, La Nina, globális hatásai
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3
* munkalap 4

3. Egység:
Népi időjárási előrejelzés

- Nap, Hold, szivárványok…
- növények és állatok
- hosszútávú előrejelzés
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3

Haladó

1. Egység:
Árvizek és zivatarok

- hirtelen árhullám
- folyami árvizek
- zivatarok típusai
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3

2 Egység:
A fő szélrendszerek

- fő szélrendszerek, passzátszelek, monszun
- déli oszcilláció
- Észak Atlanti oszcilláció
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3

3 Egység:
Biometeorológia

- környezetváltozás és az emberi egészség
- időjárás és az emberi egészség
- a hőérzet
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3
további csatolások

 

Felhők és részecskék

Alap

1. Egység:
Felhők

- víz a légkörben
- felhőképződés
- különböző felhőtípusok

2. Egység:
Részecskék

- honnan származnak?
- mivé alakulnak?
- egészségügyi hatásaik

3. Egység:
Nap és felhők

- albedó
- felhők és az éghajlat
- szivárvány

Haladó

1. Egység:
Hogyan alakulnak ki a felhők? Mi történik a felhőkben?

- cseppek kialakulása
- felhőtípusok
 - felhőkémia

2. Egység:
Részecskék

- részecskék sajátosságai
-átalakulás és kiülepedés
-részecskék és a légzőszerv

3. Egység:
Felhők, részecskék és az éghajlat

-részecskék és a láthatóság
-részecskék és az éghajlat
-sugárzási egyenleg

 

Városok éghajlata

 

Alap

1. Egység:
Az emberi tevékenységnek köszönhető levegőszennyeződés

- mi a légszennyeződés
- az antropogén légszennyeződés okai
- a légszennyezés káros hatásai
- légszennyezés révén veszélyeztetet területek
* munkalap 1
* munkalap 2

2. Egység:
Városok éghajlata

- a városi klíma szabályozó tényezői
- a városi hősziget
- helyi áramlások
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3
* munkalap 4
* munkalap 5

3. Egység:
Savas esők - Történet Európában, és az ázsiai helyzet

- mi a savas eső?
- a savas eső által érintett főbb területek
- a savas eső által károsított főbb területek

 

Haladó

1. Egység:
Az emberi tevékenységnek köszönhető levegőszennyeződés

- energiatermelés és szállítás
- az ipar és a gazdaság más ágai
- légszennyezés hatásai
- mérséklés
* munkalap 1
* munkalap 2

2. Egység:
Városok éghajlata

- sugárzási egyenleg
- hő egyenleg
- víz egyenleg és csapadék
- városi bioklíma
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3
* munkalap 4
* munkalap 5

3. Egység:
Savas esők - Történet Európában és az ázsiai helyzet

- a savas esők eredete
- hatások a természetes környezetre és az infrastruktúrára
- nemzetközi savas eső kutatási programok

 

Óceánok

Alap

1. Egység:
Óceánok és az éghajlat

- a víz speciális tulajdonságai
- óceáni cirkuláció
- hogyan tudják az óceánok megkötni a CO2-t
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3
* munkalap 4

2. Egység:
Táplálékok az óceánban

- phytoplankton és táplálék
- phytoplankton növekedés
- eutrofizáció
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3
* munkalap 4

3. Egység:
Phytoplanktonokból származó gázok

- kén gázok
- aeroszolok és az éghajlat
- tengervízből származó gázok - 1
 - tengervízből származó gázok - 2

 

Haladó

1. Egység:
Óceánok és éghajlat

- óceánok és az éghajlatváltozás
- az Észak Atlanti Oszcilláció
- tengervízszint emelkedés
* munkalap 1
* munkalap 2

2. Egység:
Óceáni táplálékok - Vas

- vas az óceánokban
- vas, szemét és éghajlat
vas és a klímaváltozás

3. Egység:
Phytoplanktonokból származó gázok

 - óceán-légkör gázkicserélődés
- GAIA és CLAW

 

Élelmiszer és éghajlat

Alap

1. Egység:
Növények és az éghjalat

- növények és a környezet
- termések eloszlása szerte a világban
- gyomok, betegségek, kártevők

2. Egység:
Az éghajlatváltozás kérdése

 - az éghajlatváltozás hatása a növényekre
- mezőgazdaság hozzájárulása az üvegházgázokhoz
- jövőbeli élelmiszertermelés
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3

3. Egység:
Aszály a Mediterrán térségben

- mi az aszály
- aszály típusai
- aszály és tűz
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3

 

Haladó

1. Egység:
Múlt és jelen

- termények
- gyomok, betegségek, kártevők
- éghajlati események története és hatásai a termésprodukcióra
* munkalap 1
* munkalap 2
* munkalap 3

2. Egység:
Jóslás a jövőre

- valóság és bizonytalanság
 - ipari fejlődéstől a globális változásig
- egyiptomi esettanulmány
- Spanyol esettanulmány
 * munkalap 1
 * munkalap 2

3. Egység:
Aszály a Mediterrán térségben

- az aszály fontossága
- aszály kormányzó tényezői
 - aszályintézkedés
 * munkalap 1
 * munkalap 2

 

Az ember hatása az éghajlatra


Alap

1. Egység:
Emberi tevékenység általi klímaváltozás?

 - mi történik az éghajlattal?
 - mennyire tudjuk?
 - honnan származik a kibocsátás?
 * munkalap 1
 * munkalap 2
 * munkalap 3

2. Egység:
Milyen lesz egy melegebb világ?

 - példa 1: Európa vízben úszik
 - példa 2: indiai monszuntevékenység csökkenése
 - hatása az emberekre
 * munkalap 1
 * munkalap 2

3. Egység:
Hogyan tudjuk megakadályozni az antropogén eredetű klímaváltozást?

 - mit tehetsz?
 - mit kell a kormánynak tenni?
 - nemzetközi összefogás
 * munkalap 1
 * munkalap 2

 

Haladó

1. Egység:
Emberi tevékenység általi klímaváltozás?

 - változás az üvegházgázok koncentrációjában
 - a Föld éghajlatában megfigyelt változások
 - éghajlati rendszer tehetetlensége
 - visszacsatolások
 - hirtelen változások
 * munkalap 1
 * munkalap 2

2. Egység:
Milyen lesz egy melegebb világ?

 - éghajlati változásokat figyelemmel kísérő kormányközi testület (IPCC)
 - jövőbeli kibocsátások
 - változások a világ különböző részein
 - sebezhetőség és alkalmazkodás
 * munkalap 1
 * munkalap 2

3. Egység:
Hogyan tudjuk megakadályozni az antropogén eredetű klímaváltozást?

 - több kibocsátás a fejlődő technológia ellenére
 - kibocsátás kereskedés az EU-ban
 - a klíma megállapodás (UNFCCC)
 - a kyotói egyezmény
 * munkalap 1
 * munkalap 2

 

 

 

single visits since 2005-06-12

counter

 

 top

last updated 11.08.2006 14:05:12 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013