espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Skyer og partikler > innføring > 3. Sol og skyer

Skyer & Partikler

Innføring

Kapittel 3: Sol og skyer

Hadde det ikke vært for solas oppvarming ville det ikke vært liv på jorda. I dette kapittelet skal vi se på hvordan skyene påvirker mengden sollys som absorberes av jorda og hvorfor de påvirker klimaet.

Selv om regnbuer ikke spiller noen rolle for klimaet, er de så majestetiske at vi også skal forklare hvordan regnbuer skapes.

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net