espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Skyer og partikler
innføring
1. Skyer
2. Partikler
3. Sol og skyer
- Albedo
- Skyenes virkning på klimaet
- Regnbue
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
fordypning
     
 

Skyer & Partikler

Innføring

Albedo

Albedo (betyr hvithet på latin) brukes for å angi hvor mye solstråling som reflekteres fra en flate.. Det er veldig viktig å bestemme verdien av jordas albedo for å forstå det globale klimaet.

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Farger

Hvitt lys (eller lys fra sola) består av forskjellige farger som vi ikke ser fordi de er blandet (du ser dem hver for seg når du ser på en regnbue eller bruker et prisme). Når lys treffer et objekt kan tre ting skje. Det kan reflekteres, overføres eller absorberes. Et speil reflekterer alt lyset som treffer det. Lyset kan passere gjennom gjennomsiktige objekter (som vann eller glass).

Fordi lys består av flere farger, kan en av fargene reflekteres, mens de andre absorberes. Hvis alle fargene reflekteres, er gjenstanden hvit. Hvis ingen av fargene reflekteres (alle fargene absorberes), er gjenstanden svart. Hvis en gjenstand absorberer alle fargene unntatt f.eks. rød, ser øynene dine den røde fargen, og du sier at gjenstanden er rød. Det absorberte lyset omdannes til varme: dette er grunnen til at mørke gjenstander blir varmere enn lyse – fordi de absorberer fargene.

 

the colour of a red apple

 
 
1. Ting har farge på grunn av lyset de reflekterer (sender til øynene dine); alle andre farger absorberes av objektet.
Forfatter: J. Gourdeau

Definisjonen på albedo

Albedo er hvor stor del av lyset som treffer et objekt som blir reflektert. Tallet som uttrykker albedo går fra 0 (objektet reflekterer ikke noe lys) til 1 (objektet reflekterer alt lyset). Albedo kan også uttrykkes i prosent.

 

Nysnø

80-85

Gammelsnø

50-60

Gress

20-25

Skog

5-10


Albedo på jorda
Det gjennomsnitlige albedo på jorda er rundt 0,3: det betyr at 30% av sollyset som treffer jorda reflekteres ut i verdensrommet. Tabellen til venstre viser albedo(i %) til forskjellige overflater. Regnskoger har det laveste albedo på landjorda.

 

 

 

I dag er middeltemperaturen på jordas overflate 15oC. Hvis planeten var dekket av skoger (som Ewokplaneten), ville gjennomsnittstemperaturen vært 24oC. På en ørkendekket jordklode (planeten Dune) ville temperaturen vært  13oC. Dersom jorda var dekket av hav (som i filmen Waterworld), ville temperaturen vært 32oC, fordi havet er mørkt og derfor har et lavt albedo. En planet dekket av is ville vært kald (-52oC)! (se bilde 2).

2. Tenkte temperaturer dersom jorda hadde vært dekket av forskjellige overflater, med forskjellige albedoer. Forfatter: J. Gourdeau

 

Skyenes albedo

Jordas albedo er svært forskjellig om kloden er dekket av skyer eller ikke. Skyer reflekterer mer lys tilbake til verdensrommet enn klar luft. Skyenes albedo avhenger av flere faktorer, som inkluderer skyenes høyde, deres størrelse og antallet og størrelsen på dråpene i skyene.

Skyenes farge ligger mellom lyst hvitt og mørkt grått, fordi vanndråpene sprer lyset.  Store dråper har en større overflate og reflekterer mer lys, det samme skjer når antall dråper per volum er stort. Hvis du befinner deg under en stor cumulonimbussky, vil landskapet rundt deg være mørkt fordi mye av sollyset ikke slipper gjennom skyen; men fra verdensrommet vil den samme skyen være helt hvit, fordi den har høy albedo. En cirrussky derimot, er nesten gjennomsiktig fra jorda, men ser gråere ut fra verdensrommet fordi den har lav albedo.

 

3. Albedoene til forskjellige skyer. Forfatter: J. Gourdeau

 

Meteosat satellite image

4. Satellittbilde av Europa i november, 2003.
© 2003 EUMETSAT.

 

Den europeiske satelitten METEOSAT måler sollyset som reflekteres av skyene og jordas overflate. Vann absorberer mye sollys, så hav og sjøer ser mørke ut. Tykke skyer har høy albedo og ser hvite ut på satelittbildene. Tynne cirrusskyer har lav albedo og slipper  vanligvis en del av sollyset igjennom.

 

Fordi en sky vanligvis har høyere albedo enn overflaten under seg, reflekterer skyen mer stråling tilbake ut i rommet enn overflaten under ville gjort dersom skyen ikke hadde vært der. Skyene forårsaker altså at det blir mindre tilgjengelig solenergi til å varme opp jordoverflaten og atmosfæren. Dette er en av koblingene mellom skyer og klima. Men det er også en annen måte skyene og klimaet påvirker hverandre på: la oss se neste episode...

 

 

Forfatter: J. Gourdeau, LaMP Clermont-ferrand, Frankrike.
Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr Maud Leriche, CNRS, LaMP, Frankrike
Sist oppdatert: 2004-05-06.

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 17.01.2005 23:21:46 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013