espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Kezdőoldal    Kapcsolatok    Sitemap    espere international    !GIFT2010!    Mi az ESPERE?   
Óceánok
Alap
1. Óceánok és éghajlat
2. Óceáni tápanyagok
3. Fitoplanktonokból származó gázok
- Kéngázok
- Aeroszolok és az éghajlat
- Tengervízből származó gázok - 1
- Tengervízből származó gázok - 2
Munkalap 1
Munkalap 2
Munkalap 3
Haladó
     
 

Az óceánok

Alap

Az éghajlat szempontjából fontos egyéb gázok - 1

Változatos gázok kerülnek a tengervízből a légkörbe, és sok közülük hatással van az éghajlatra. Néhány, mint a dimetil-szulfid, a fitoplankton növekedésekor keletkezik. Mások akkor képződnek, amikor a napfény kölcsönhatásba lép az óceán felszíni vizeiben lévő szerves (szén alapú) anyagokkal. Ezen szerves vegyületek közül sok eredetileg a fitoplanktonokból származik. Itt megvizsgálunk néhány gázt, ami a troposzférát, a légkör alsó rétegét befolyásolja.

 

 

AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
 

Halogénezett szénhidrogének

A halogénezett szénhidrogének az egyszerű szerves (széntartalmú) vegyületek csoportja, melyek halogén atomokat tartalmaznak. A halogén speciális neve a periódusos rendszer 7. csoportjának, amelyhez többek között a klór, bróm, jód tartozik. A halogének a tengervíz nagyon fontos alkotórészei. Valójában a halin szó, melyet a sótartalomra értünk, eredetileg a halogén szóból származik. A klór töltött anionja, a klorid (Cl-), a leggyakoribb, a viztől eltérő vegyület a tengervízben.A tengerből származó egyik legfontosabb halogénezett szénhidrogén a metil jodid, melynek képlete CH3I..

Honnan származnak a tengeri halogénezett szénhidrogének?

1. Kép a tengeri hínárról. Kép: NOAA.

A halogénezett szénhidrogének a tengervízben biológiai folyamatok és a napfény segítségével képződnek. A metil jodidot néhány hínár és fitoplankton faj állítja elő, de nem tudjuk teljesen biztosan, hogy miért állítják elő ezt a vegyületet. Arra is van bizonyíték, hogy a metil jodid a napfény és a jodidot tartalmazó szerves molekulák kölcsönhatásakor képződik, a nyílt óceánokon, lehet, hogy ez a legfontosabb forrás. A képződött halogénezett szénhidrogének kis része a tengervízből bekerül a légkörbe.

Miért fontosak a halogénezett szénhidrogének?

A napfény sok jódot és brómot tartalmazó halogénezett szénhidrogént bonthat le a troposzférában (a légkör alsó rétege), így igen reagens gyököket hozva létre. Ezen a módon különböznek a klór tartamú halogénezett szénhidrogénektől (CFC-k), melyek az ember által készített halogén tartalmú vegyi anyagok. A CFC-k is képesek felbomlani halogén gyökökre az UV sugárzás hatására, de csak a sztratoszférában (felső légkörben).

A halogén gyökök rendkívül reagensek és a sok fontos reakciójuk közül az egyik az ózon bontása (O3). A troposzférában az ózon káros az emberi egészségre, és jelentős üvegházgáz (az üvegházhatás növekményének körülbelül 15 %-ért felelős). Így a tengerből kibocsátott halogénezett szénhidrogének csökkenthetik troposzférikus ózon szintjét, ezáltal csökkentik a globális felmelegedést. Azonban a csökkenő ózon koncentráció a hidroxil (OH) gyökök mennyiségét is csökkenti a troposzférában. Ezek a hidroxil gyökök megtisztítják a levegőt a káros vegyületektől, alacsonyabb koncentrációjuk miatt romolhat a levegő minősége.

 

2. A tengeri jód körforgalmáról láthatsz vázlatot, ami tengervízben lévő fő metil jodid forrásokat mutatja, a jód szállítását a légkörbe, és a jódid szerepét az ózon bontásban. A jód mozgását is mutatja a tengerből a szárazföld felé, ami segít megelőzni több, az emberi egészséggel kapcsolatos problémát. szerző: Lucinda Spokes, ötlet: by Dr. Alex Baker, Kelet Angliai Egyetem, Norwich.

A jód szállítás az óceántól a szárazföld felé nagyon fontos része a jód körforgásának. Ez a jód forrás az emberi egészség kritikus pontja. Ha a jód nem szállítódna a szárazföld felé, az emberek gyakrabban szenvednének agykárosodásban és golyvában, melyet a pajzsmirigy megdagadása okoz.

 

Metán (CH4)

A metán (a természetes gáz fő alkotórésze) jelentős üvegházgáz, ami természetes és emberi forrásokból is származik. Rizsföldek és az intenzív állattartás a légkör legnagyobb metán forrásai, de az óceán is kismértékű természetes forrása ennek a gáznak.

Mi a forrása a tengeri metánnak?

 

Amikor a vízben vagy az üledékekben az oxigén koncentrációja nulla, a baktériumok metánt termelnek, amikor a szerves anyagot megeszik. Tölcsértorkolatok, sós mocsarak és a partmenti vizek felelősek a teljes óceáni metán kibocsátás körülbelül 75 %-ért.

A fűtés és a szerves anyagok nyomás alatti elégetése is termelhet metánt, az óceáni üledékekben is hatalmas metán készletek találhatók, ami gázellátásra használunk fel. Az ezekből az üledékekből származó, természetes módon kibocsátott metánt a baktériumok felhasználják, mielőtt eléri a légkört.

 

3. A sós mocsarak nagyon fontos metán források. Kép: NOAA.

A metán miért olyan fontos?

A troposzférában a metán egy fontos üvegházgáz (20 éves időskálán 62-szer hatékonyabb, mint a széndioxid) és ennek következtében jelentősen hozzájárul a globális melegedéshez. Valójában az üvegházhatás 15-20 %-ért felelős. Fontos a sok hidroxil gyökök szabályozásában betöltött szerepe. Ezek a gyökök felelősek a légkörnek, a káros vegyületektől való megtisztításáért. Ha a metán szint emelkedik, az OH gyökök koncentrációja ugyanolyan mértékben csökken. Ez az a képesség, amivel a légkör tisztítja magát.

Az eutrofizáció egyik következménye a víz alacsonyabb oxigén szintje. Ha az eutrofizáció folytatódó probléma lesz a partmenti vizekben, valószínűleg a tengeri metán forrás erősödni fog.

Végezetül, hatalmas mennyiségű metán tárolódik az óceánokban, mint metán hidrát. A globális melegedés egyik lehetséges következménye a növekvő metán kibocsátás lehet az óceáni üledékekből. Eddig nincsen arra való utalás, hogy az elmúlt 800,000 ezer év alatt ezekből a forrásokból származó metán mennyisége a Föld éghajlatának meleg periódusaiban felszabadult volna. Azonban ha ez történne, ebben a pillanatban nem vagyunk biztosak, hogy a baktériumok képesek lennének megbirkózni a koncentráció emelkedésével. Nem lehet teljesen kizárni, hogy a metán hidrátok tengeri metán forrássá válhatnak, hozzájárulva az üvegházhatáshoz.

 

Nem metán szénhidrogének (NMHC)

Szénhidrogének a szerves vegyületek egy csoportja, melyek főleg szénből és hidrogénből állnak, és főként tüzelőanyagként használjuk őket. A legegyszerűbb szénhidrogén a metán, erről már beszéltünk a fentiekben. Azonban más szénhidrogének is fontosak az éghajlat szempontjából. Az óceán a légkörbe kerülő NMHC-nek kisebb forrása, mint a szárazföldi források. Ezek lehetnek természetesek, emberi tevékenységből származóak, és magukba foglalják a növényeket, talajt és a szerves üzemanyagokat.

Honnan származnak az NMHC-k?

4. Az izoprén szerkezeti képlete. szerző: Lucinda Spokes

A tengervízben a szénhidrogének biológiai folyamattal és a napfény, valamint a szerves anyag kölcsönhatásaként képződnek. Az egyik legfontosabb NMHC az izoprén (2, metil buta-1, 3 dién H2C=C(CH3)CH=CH2). A szárazföldi növények és mindegyik eddig említett tengeri fitoplankton faj előállítja ezt a vegyületet. Jelenleg nem tudjuk, hogy a növények miért termelnek izoprént, lehet, hogy egyszerűen csak a fotoszintézis mellékterméke.

Miért fontosak az NMHC-k?

Ha az NMHC-k egyszer kikerülnek a levegőbe, reakcióba lépnek a levegőben lévő oxidánsokkal, mint az OH, vagy az ózon. A szennyezett levegőben hozzájárulnak az ózon képződéshez, míg a tiszta levegőben, így a tengerek felett, bontják az ózont. Az NMHC-k légköri reakciói fontosak a hidroxil gyökök OH szintjének szabályozásában és így szerepet játszanak a levegő káros anyagoktól való megtisztításában.

 

Az oldalról:
szerző: Lucinda Spokes - Environmental Sciences, Kelet Angliai Egyetem, Norwich - Anglia
1. tudományos lektor: Dr. Bill Sturges, Environmental Sciences, Kelet Angliai Egyetem, Norwich - Anglia
2. tudományos lektor:
pedagógiai lektor:
utolsó módosítás: 2004-06-22

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 29.07.2004 13:55:24 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013