espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
ESPERE Klimaleksikon
Klima ABC
Om ESPERE
ESPERE-ENC
Newsletter
     

Velkommen til klimaleksikonet ESPERE!

ESPERE er forkortelsen for Environmental Science Published for Everybody Round the Earth - miljøvitenskap publisert for hele verden. ESPERE-prosjektet ble opprinnelig startet opp som prosjektet ESPERE-ENC, finansiert av EU-kommisjonen i 2003-2004.

Målet med ESPERE er å tilby oppdatert, lettfattelig og korrekt vitenskapelig informasjon i et online klimaleksikon. ESPERE egner seg også godt til bruk i skolen.

Ansvarlig for ESPERE-prosjektet i Norge er CICERO Senter for klimaforskning.
CICERO er en stiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo.  Senteret forsker på internasjonale klimaspørsmål og sprer informasjon om klimaproblemet.
På nettsiden www.cicero.uio.no kan du finne oppdaterte nyheter om de emnene leksikonet tar opp.

Slik begynte det:
ESPERE ble startet av en gruppe unge vitenskapsmenn og -kvinner som studerer ulike fagområder innen atmosfæreforskningen. De møttes i Grenoble i de franske Alpene i Januar 2000 på forskerkurset European Research Course on Atmospheres, og fikk ideen om å skape en webside om klimaendring og miljøforskning for skoleelever og andre interesserte . Websiden skulle være uavhengig og bli oppdatert av forskerne selv. Etter hvert har prosjektet blitt større og vitenskapsfolk fra hele verden har gitt sin støtte.

I september 2002 vedtok den europeiske unionen å finansiere den første delen av ESPERE-ideen: et nettverk av websider om klimasystemet som kan brukes til undervisning i ungdomsskolen og i videregående skole. Prosjektet fikk navnet ESPERE-ENC (ESPERE-European Network on Climate).

Dynamisk lærebok
ESPERE er ment være en informasjonskilde omtrent som en lærebok, men ESPERE er ment å være en dynamisk lærebok som forteller både om det grunnleggende i klimasystemet og nyere forskingsresultater og oppfatninger innenfor vitenskapssamfunnet.

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 01.09.2005 07:10:07 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013