espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
ESPERE Klimaleksikon
Klima ABC
Om ESPERE
Newsletter
     
 
climate encyclopaedia

 

Velg 'innføring' eller 'fordypning'

Nedre atmosfære

innføringfordypning

Øvre atmosfære

innføringfordypning

Været

innføringfordypning

Skyer og partikler

innføringfordypning

Klima i byer

innføringfordypning

Havet

innføringfordypning

Mat og klima

innføringfordypning

Mennesker endrer klima

innføringfordypning
 

Oversikt over innholdet på ESPERE:

Nedre atmosfære
Øvre atmosfære
Været
Skyer og partikler
Klima i byer
Havet
Mat og klima
Mennesker endrer klima

 

 

 

 

Nedre atmosfære

Innføring

Kapittel 1:
En introduksjon til troposfæren

 - variasjoner med høyde og temperatur
 - forskjellige landskap - den horisontale utstrekningen
 - hva består den troposfæriske lufta av?

Kapittel 2:
Drivhuseffekt, lys og biosfæren
 - drivhuseffekt og lys
 - drivhusgasser
 - hva slipper plantene ut?
 - vegetasjonsbrann

Kapittel 3:
Ozon og nitrogenoksider
 - troposfærisk ozon
 - nitrogenoksider - hva gjør de og hvordan dannes de?
 - ozonsmog - hvordan dannes det?

 

 

Fordypning

Kapittel 1:
Gasser i atmosfæren

- fordeling og konsentrasjon (1)
- fordeling og konsentrasjon (2)

 

Øvre atmosfære

Innføring

Kapittel 1:
Grunnleggende forståelse og observasjon av den midterste delen av atmosfæren

 - lagene i atmosfæren
 - sammensetningen av stratosfæren
 - målings- og observasjonsteknikker

Kapittel 2:
Hull i ozonlaget og klorfluorkarboner

 - ozon: dannelse, absorbering og ozonlaget
 - klorfluorkarboner og hullet i ozonlaget

 

Fordypning

Kapittel 1:
Dynamikken i stratosfæren og luftfartens rolle

 - dynamikken i stratosfæren
 - flytrafikk i dag og i morgen

 

 

 

Været

Innføring

Kapittel 1:
Grunnleggende om været, klimaet, trykksystemer og fronter

 - vær og klima
 - høytrykkssystemer og lavtrykkssystemer
 - kaldfronter, varmfronter og okklusjoner
 
Kapittel 2:
Sirkulasjonssystemer
 - lokal sirkulasjon
 - global sirkulasjon
 - El Niño

Kapittel 3:
Værvarsling basert på folketro og værtegn
 - sol, måne, regnbuer ...
 - planter og dyr
 - langtidsvarsling

Fordypning

Kapittel 1:
Flom og tordenvær

 - plutselige flommer
 - elveflom
 - forskjellige typer tordenvær

 

 

Skyer og partikler

Innføring

Kapittel 1:
Skyer

 - vann i atmosfæren
 - skydannelse
 - skytyper

Kapittel 2:
Partikler

 - hvor kommer de fra?
 - hva blir de til?
 - hvordan påvirker de vår helse?

Kapittel 3:
Sol og skyer

 - albedo
 - skyenes virkning på klimaet
 - regnbue

Fordypning

Kapittel 1:
Hva foregår i skyene?

 - Hvordan oppstår de små vanndråpene?
 - Egenskapene til de forskjellige skytypene
 - Kjemiske reaksjoner i skyene

 

Klima i byer

Innføring

Kapittel 1:
Luftforurensning forårsaket av menneskelig aktivitet

 - hva er luftforurensning?
 - årsaker til antropogen luftforurensning
 - negative effekter av luftforurensning
 - områder som er truet av luftforurensning

Kapittel 2:
Urbant klima

 - faktorer som påvirker det urbane klimaet
 - urbane varmeøyer
 - lokal luftsirkulasjon
 

Kapittel 3:
Sur nedbør

 - hva er sur nedbør?
 - hvordan sur nedbør påvirker det naturlige miljøet
 - områder som er truet av sur nedbør

Fordypning

Kapittel 1:
Sur nedbør

-  opphavet til sur nedbør
 - virkningene av sur nedbør på menneskelig helse og økonomi
 - hva kan gjøres for å motvirke sur nedbør?

 

Havet

Innføring

Kapittel 1:
Hav og klima

 - havets egenskaper
 - havets sirkulasjon
 - opptak av karbondioksid

Kapittel 2:
Næringsstoffer i havet

 - planteplankton og næringsstoffer
 - planteplanktonvekst
 - eutrofiering

Kapittel 3:
Gasser fra planteplankton

 - svovelgasser
 - aerosoler og klima
 - gasser fra sjøen - 1
 - gasser fra sjøen - 2

 

Fordypning

Kapittel 1:
Gasser fra planteplankton

 - gassutveksling mellom luft og havet
 - GAIA og CLAW

 

 

Mat og klima

Innføring

Kapittel 1:
Planter og klimaet

 - planter og miljøet
 - distribusjon av store avlinger
 - ugress og plantesykdommer

Kapittel 2:
Å forutsi fremtiden

 - klimaforandringenes effekt på jorda
 - jordbrukets bidrag
 - hva kan skje med matproduksjonen

Kapittel 3:
Tørke i middelhavsområdet

 - hva er tørke?
 - årsaker og forskjellige typer tørke
 - tørke og brann

 

Fordypning

Kapittel 1:
Tørke i middelhavslandene

 - hvorfor er tørke viktig
 - faktorer som bidrar til tørke i middelhavslandene og resten av verden
 - strategier for å takle tørke

 

 

Hvordan endrer mennesker klimaet

Innføring

Kapittel 1:
Endrer mennesker klimaet?
 
 - hva skjer med klimaet?
 - hvordan vet vi at mennesker har påvirket klimaet?
 - hvor kommer utslippene fra?
 * oppgaveark 1
 * oppgaveark 2
 * oppgaveark 3

Kapittel 2:
En varmere verden - hvordan blir den?

 - eksempel 1: Europa flommer over!
 - eksempel 2: Venter på regn i India
 - konsekvenser for mennesker
 * arbeidsark 1
 * arbeidsark 2

Kapittel 3:
Hvordan kan vi bremse klimaendringene?

 - hva kan du gjøre?
 - hva kan myndighetene gjøre?
 - internasjonalt samarbeid
 * arbeidsark 1
 * arbeidsark 2

 

Fordypning

Kapittel 1:
Endrer mennesker klimaet?

 - endringer i drivhusgasser i atmosfæren
 - observerte endringer i fysiske klimaforhold
 - klimasystemets treghet
 - tilbakekoblingseffekter
 - brå endringer
 * arbeidsark 1
 * arbeidsark 2

Kapittel 2:
En varmere verden - hvordan blir den?

 - FNs klimapanel
 - fremtidsscenariene til FNs klimapanel
 - endringer ulike steder på jorden
 - sårbarhet og tilpasning
 * arbeidsark 1
 * arbeidsark 2

Kapittel 3:
Hvordan kan vi bremse klimaendringene?

 - utslippene vokser til tross for bedre teknologi
 - kvotehandel i EU
 - klimakonvensjonen
 - Kyotoprotokollen
 * arbeidsark 1
 * arbeidsark 2

 

single visits since 2005-12-06

counter

 

 top

last updated 16.12.2005 17:11:31 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013