espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
ESPERE Klimaleksikon
Klima ABC
Om ESPERE
Newsletter
     
 

ESPERE:

Miljøvitenskap publisert for hele verden (av Educational Network on Climate)

 

Introduksjon

Dette klimaleksikonet er utarbeidet for elever i ungdomsskolen og videregående skole. En lang rekke forskere fra ulike EU-land står bak leksikonet, og hele prosjektet er finansiert av EU. Forskerne har bakgrunn fra blant annet meteorologi, fysikk og pedagogikk.
Gå direkte til leksikonet!
Hvordan bruker du leksikonet?

Leksikonet foreligger på engelsk, fransk, spansk, tysk, polsk, ungarsk og norsk.
I Norge er leksikonet oversatt og tilrettelagt for elever i norsk ungdomsskole og videregående skole, men enkelte av emnene faller utenfor pensum i de nåværende læreplanene.

Ansvarlig for prosjektet i Norge er CICERO Senter for klimaforskning. CICERO er en stiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo.  Senteret forsker på internasjonale klimaspørsmål og sprer informasjon om klimaproblemet. På hjemmesiden www.viten.no. Viten.no tilbyr gratis undervisningsprogrammer i realfag, beregnet på ungdomsskolen og videregående skole. I programmene brukes blant annet video, simuleringer, interaktive animasjoner og spill. ”På tynn is” er også utarbeidet av CICERO.

Hvordan bruker du klimaleksikonet?

Leksikonet har åtte hovedemner, de vises i en tabell øverst til høyre på alle temasidene. For å komme inn i leksikonet, klikker du knappen ESPERE klimaleksikon i menyen til venstre. Deretter velger du tema i tabellen.

Teksten i hvert emne er delt i tre kapitler, og hvert kapittel har to deler: én innføringsdel og én fordypningsdel. For å skifte kapittel innenfor et emne, klikker du i lista som finnes i venstre marg.

Innføring tar opp det viktigste i hvert emne. Følg fordypningslenkene hvis du vil utforske et emne mer i dybden. Det er ikke meningen at du skal lese fordypningsdelen fra begynnelse til slutt.

Hvis du vil kontakte CICERO for å stille faglige spørsmål eller kommentere leksikonet, kan du sende en mail til tove.kolset@cicero.uio.no


ESPERE klimaleksikon, norsk utgave

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 28.12.2005 10:32:14 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013