espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Pojutrze (The day after tomorrow)
Start
Film
To wszystko fikcja?
Raport Pentagonu
Czego możemy się spodziewać w przyszłości?
- Globalne ocieplenie
- Oceany w ruchu
- Nagłe zmiany klimatu
     
 

Aktualności klimatologiczne

"Pojutrze"

"The day
after
tomorrow"

 

Start
 

Czy jesteśmy świadkami zmiany klimatu?

Średnia temperatura przy powierzchni Ziemi podniosła się w skali globalnej o około 0,6°C w ciągu ostatnich 100 lat. Z będzie się dalej podnosić i to nawet jeszcze szybciej...

 

birds escape

W filmie: ptaki uciekają przed nadchodzącą zmianą klimatu 
© 20th Century Fox

 

Sceny z filmu: zwierzęta są niespokojne, ptaki uciekają aby uniknąć nadchodzących zmian klimatu, coś niezwykłego dzieje się w mieście...

W rzeczywistości zwierzęta i rośliny także są wskaźnikami zmian klimatu, np. ptaki szukają nowych terenów lęgowych. W ciągu ostatnich 50 lat migracje ptaków i okres lęgowy przesunęły się w czasie, występują wcześniej (zmiana wynosi około 2-5 dni na dekadę). Podobnie rzecz ma się z puszczaniem liści, pączków i kwitnieniem wielu roślin. Trend temperatury w ostatnim stuleciu był wzrostowy, a głównymi tego przyczynami jest działalność Słońca i człowieka. 

 

Przeciwnicy teorii opartej na działaniu efektu cieplarnianego często stosują argument, że wzrost aktywności Słońca jest jedyną przyczyną globalnego ocieplenia. Ale większość naukowców ocenia, że wpływ ten nie sięga 25%, zaś dominującą przyczyną są antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych, zwłaszcza w przypadku silnego wzrostu temperatury w ostatnich dekadach.

Diagram po prawej: jak zmieniała się temperatura na świecie w ostatnim stuleciu? Rysunek pokazuje relatywny wzrost w °C. Zero to średnia temperatura z lat 1961-1990. Szare zacieniowane obszary pokazują dane niepewne.
Źródło: IPCC TAR 2001

Temperaturänderung

System klimatyczny ma bardzo długą "pamięć". W chwili obecnej ciągle emitujemy zbyt dużo dwutlenku węgla żeby uniknąć dalszego  wzrostu temperatury. Jeśli uda nam się zredukować nasze emisje w najbliższych dziesięcioleciach o około 10-20% w stosunku do obecnej wielkości emisji, to CO2 ustabilizuje się na dość wysokim poziomie. Ale temperatura będzie dalej wzrastać przez pewien czas, choć wolniej. Ogromne masy wody w oceanach zareagują ociepleniem się warstwy powierzchniowej wody, ale w bardzo wolnym tempie. Dlatego też poziom morza nie podniesie się nagle o wiele metrów, ale będzie wzrastał powoli i stopniowo. Naukowcy pracują nad modelami klimatycznymi pokazującymi zmiany jakie mogą zajść w ciągu następnych wieków, ale podawanie konkretnych liczb nie wydaje się być uzasadnione.

 

Trägheit

Kiedy emisje CO2 (kolor brązowy) znacząco obniżą się to zawartość CO2 w powietrzu (kolor fioletowy) pomału się ustabilizuje (100-300 lat), ale temperatura (kolor czerwony) dalej będzie wzrastać przez kilka wieków. Poziom morza (kolor niebiesko-zielony) będzie wzrastał jeszcze wolniej, po pierwsze wskutek rozszerzalności cieplnej, a po drugie wskutek dostawy wody z topniejących lodów.
Źródło: IPCC TAR 2001

 

Czy ludzie mogą mieć aż taki duży wpływ na klimat?

Biorąc pod uwagę skalę spodziewanych zmian klimatycznych możnaby zapytać jak to możliwe, że ludzie maja taki duży wpływ na system klimatyczny. Patrząc wstecz na ponad 400 000 lat historii klimatu (zobacz też rycinę w sekcji "nagłe zmiany klimatu"), widzimy, że nigdy dotąd nie było w atmosferze porównywalnej ilości gazu cieplarnianego jakim jest CO2. W okresach glacjałów jego zawartość wynosiła około 180 ppm, a w okresie interglacjałów -  280 ppm. Od około 8000 lat żyjemy w stabilnym okresie interglacjału, ale mamy teraz 370 ppm CO2 w atmosferze. Dostarczyliśmy tak wielkie ilości tego gazu do atmosfery, ponieważ spaliliśmy w ciągu kilku dekad paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), które utworzyły się przez miliony lat wskutek życia, oddychania, wzrostu i śmierci roślin. Ze spalania tych paliw pozyskujemy energię, a towarzyszące temu emisje są dostarczane do atmosfery. Jeśli spojrzymy na świat sprzed 500 lat to stanie sie oczywiste, że nie tylko żyło wtedy mniej ludzi na Ziemi (około 500 mln), ale zapotrzebowanie na energię było znacznie niższe. Cała produkcja była oparta na fizycznej sile ludzi i zwierząt. Wynalezienie maszyny parowej było pierwszym krokiem w kierunku globalnego ocieplenia.

Nie ma wątpliwości, że jesteśmy świadkami zmiany klimatu.

Następna strona

 

POJUTRZE pokazuje scenariusz wydarzeń oparty na rzeczywistych obawach o stan naszej planety. "Skróciliśmy czas, w którym pojawiła się epoka lodowa ze względu na dramaturgię filmu" mówi Mark Gordon, "ale  teoria, że globalne ocieplenie może spowodować nagłą zmianę klimatu staje się coraz bardziej popularna. Nikt nie wie jaki ostatecznie będzie rezultat antropogenicznych emisji dwutlenku węgla do atmosfery, niektórzy eksperci określają to jako "największy niekontrolowany eksperyment naukowy w naszej historii."

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 27.05.2004 14:09:08 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013