espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE
Projekt ESPERE-ENC
Projekt
* O nas
* Założenia
* Uczestnictwo
Aktualności
Dokumentacja
Dla nauczycieli
Dla uczniów
ENCYKLOPEDIA KLIMATOLOGICZNA
O klimacie pokrótce
Forum
Newsletter
Lista linków
Uwagi techniczne
     

UWAGA: Jesteś na stronach projektu ESPERE-ENC, który zakończył się w grudniu 2004 r. Aktualnie administratorem Encyklopedii Klimatologicznej ESPERE jest Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE, które kontynuuje także inne inicjatywy podjęte w projekcie ESPERE-ENC. Aby dowiedzieć się więcej kliknij na link do stron Towarzystwa na pasku po lewej stronie!

Witaj na internetowych stronach projektu
ESPERE-ENC!

ESPERE-ENC to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach 5. Programu Ramowego. Projekt rozpoczął się w styczniu 2003 r. i zakończył się w grudniu 2004.  Naszym celem było umieszczenie aktualnej informacji naukowej o klimacie w internecie w postaci encyklopedii klimatologicznej, która w przystępny sposób przybliża zagadnienia klimatyczne wszystkim zainteresowanym osobom i jest przydatna na lekcjach szkolnych.
 

Podstawowym założeniem ESPERE-ENC nie było dostarczanie kompletnego produktu, lecz tworzenie stron internetowych razem z uczniami i nauczycielami, tak aby rzeczywiście były one adekwatne do potrzeb szkoły. 

Dziesięć instytutów naukowych, badawczych i dydaktycznych, tworzyło ESPERE-ENC.  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie był polskim partnerem projektu. Przygotowaliśmy część encyklopedii dotyczącą klimatu miasta.

 

Przeczytaj również ...

O nas - kto tworzy ESPERE-ENC

Założenia - czym zajmujemy się w projekcie ESPERE-ENC

Uczestnictwo - jak współpracować z nami w projekcie ESPERE-ENC

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 12.10.2005 16:08:09 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013