espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE
Projekt ESPERE-ENC
Projekt
* O nas
* Założenia
* Uczestnictwo
Aktualności
Dokumentacja
Dla nauczycieli
Dla uczniów
ENCYKLOPEDIA KLIMATOLOGICZNA
O klimacie pokrótce
Forum
Newsletter
Lista linków
Uwagi techniczne
     

UWAGA: Jesteś na stronach projektu ESPERE-ENC, który zakończył się w grudniu 2004 r. Aktualnie administratorem Encyklopedii Klimatologicznej ESPERE jest Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE, które kontynuuje także inne inicjatywy podjęte w projekcie ESPERE-ENC. Aby dowiedzieć się więcej kliknij na link do stron Towarzystwa na pasku po lewej stronie!

 

ZAOŁOŻENIA, czyli czym zajmujemy się w projekcie ESPERE-ENC

ESPERE-ENC to projekt prezentujący informacje o klimacie, mający na celu przybliżenie wiedzy o podstawowych procesach klimatycznych oraz związanej z tym ogólnej wiedzy o środowisku. Informacje te mogą być wykorzystane w szkołach oraz przez inne zainteresowane osoby. Założenia projektu ESPERE-ENC są zasadniczo wyznaczone i określone przez umowę z Komisją Europejską, która go współfinansuje.
 

Cele projektu

Celem projektu ESPERE-ENC jest informowanie obywateli Europy, w sposób zrozumiały i atrakcyjny, o współczesnym stanie wiedzy naukowej dotyczącej systemu klimatycznego, a także o naturalnych procesach zachodzących w tym systemie oraz roli jaką odgrywa w nim człowiek. W projekcie ESPERE-ENC w pierwszym rzędzie skupiono się na opracowaniu i prezentacji materiałów edukacyjnych, pozwalających kształcić młode pokolenie. Posłuży to w przyszłości przygotowaniu rozszerzonej wersji projektu, służącej wszystkim obywatelom europejskim. Będzie to mieć na celu podniesienie społecznej świadomości i zrozumienia procesów kształtujących klimat.

Zasady funkcjonowania projektu

Założenia ogólne projektu

Cele naukowe projektu

Cele edukacyjne projektu

Dokumentacja i prezentacja

 

Członkostwo

Przewodnią zasadą ESPERE-ENC jest utworzenie grupy osób współpracujących ze sobą, ale otwartej dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami klimatycznymi, w której wymiana informacji i poglądów pomiędzy naukowcami i ludźmi nie zajmującymi się zawodowo problemami klimatycznymi jest realizowana przez obie strony. Równocześnie struktura wewnętrzna projektu zagwarantuje, że dostarczona informacja będzie tak pewna, solidna i bezstronna jak to tylko możliwe.

Możliwości współpracy

Udział nauczycieli i pedagogów

Udział przedstawicieli nauki

Współpracownicy

 

Plan działania

Celem ESPERE jest podniesienie świadomości społecznej i stopnia zrozumienia struktury i funkcjonowania systemu klimatycznego poprzez rozwój sieci informacyjno-edukacyjnej przeznaczonej dla szkół, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. ESPERE-ENC jest pierwszą częścią tej sieci i ma za zadanie włączenie interdyscyplinarnej tematyki wiedzy o klimacie do zajęć szkolnych. Aktualny stan wiedzy i badań naukowych będzie wyjaśniony w podstawowych tekstach , którym będą towarzyszyć ćwiczenia, opisy prostych doświadczeń i wskazówki jak te materiały można wykorzystać w czasie lekcji. Całość zostanie podzielona na wiele pakietów edukacyjnych, które zgodnie z przyjętym modelem mogą być albo wykorzystane do objaśnienia zagadnień klimatycznych pojawiających się w trakcie zajęć z różnych przedmiotów, albo posłużyć do pogłębienia wiedzy o samym systemie klimatycznym w trakcie zajęć z geografii. Integracja z programami nauczania będzie realizowana w siedmiu państwach Europy: Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Węgrzech i Wielkiej Brytanii. Ponadto ESPERE-ENC pragnie zainicjować i wspierać podobne działania w innych państwach.

Środki komunikowania

Do kogo adresowany jest program?

Treść i objętość prezentowanych informacji

Integracja z programem nauczania

Edukacja wspierana wykorzystaniem Internetu

Wymiana informacji i porozumiewanie się

Rola instytucji naukowych w organizacji projektu

Rola instytucji edukacyjnych w organizacji projektu

Ocena jakości i doradztwo

Współpraca

 


Przeczytaj również ...


O nas
czyli kto tworzy ESPERE-ENC?

Uczestnictwo
jak współpracować z nami w projekcie ESPERE-ENC
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 12.10.2005 16:09:24 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013