espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Kezdőoldal    Kapcsolatok    Sitemap    espere international    !GIFT2010!    Mi az ESPERE?   
Városok éghajlata
Alap
1. Levegőszennyezés
- Mi a légszennyezés?
- Antropogén légszennyezés okai
- A levegőszennyezés káros hatásai
- Levegőszennyezéssel veszélyeztetett területek
Munkalap 1
Munkalap 2
2. Városi klíma
3. Savas eső
Haladó
     
 

Városok éghajlata

Alap

Antropogén légszennyezés okai

A legtöbb antropogén légszennyező anyag a fosszilis üzemanyagok erőművekben, iparban és a közlekedés során való elégetése miatt kerül be a légkörbe. Viszont a fejlődő országok városaiban a szállítás a fő szennyező.

 

AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
 

 

Antropogén légszennyezés forrásai

Az alapvető folyamat, melynek során az antropogén szennyező anyagok a légkörbe kerülnek, nem más, mint a fosszilis üzemanyagok erőművekben, egyedi és távfűtésben, valamint a gépjármű közlekedésben való elégetése Szennyező anyagokat bocsát ki az ipar és a mezőgazdaság is.

 

1. Kandalló
A kandallók voltak az első antropogén légszennyező források.
Forrás: www.freefoto.com

Az emberi civilizáció kezdetén csak a kandallókból származó füst volt az antropogén légszennyező forrás. Viszont a probléma fontossága fokozatosan növekedett. Már 1273-ban I. Edward, Anglia királya betiltotta a szén használatát Londonban, mert hatalmas légszennyezést okozott.

A 20 században az ipar és a szolgáltatások dinamikus fejlődése számos intézményt és gyárat hozott létre a városi és ipari területeken. Ennek velejárója volt a lakosok, autók, épületek számának jelentős növekedése, melyek szintén oda összpontosultak. Különösen fontos a városokban a járműforgalom, ahol az utcák, utak sűrűsége sokkal nagyobb, mint a nem városi területeken. Sok fejlett ország városában a közlekedés a legfontosabb légszennyező forrás. Az összes, előbb említett paraméter rontja a városi életfeltételeket. Sőt, a városi levegőszennyezés hozzájárul a fokozódó üvegházhatás és globális felmelegedés problémájához.

 

2. Intenzíven városiasodott környezet.
Sűrűn emelt épületek, különböző intézmények és gyárak a városi és ipari területeken a magas légszennyezés fő okai között vannak.
Forrás: www.freefoto.com

3. Emisszió és imisszió
forrás: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 1996
Kattints a képre a nagyításhoz! (76 K)

Emisszió és imisszió

A városi területeken sok légszennyező forrás van (= kibocsátók), de a szennyezőanyag kibocsátás máshol is lezajlódik. A káros gázok és aeroszolok a szél által messzire elkerülhetnek a helyhez kötött kibocsátás helyszínétől. Ennek következtében, amikor a városi levegőminőséget mérjük, például egy adott anyag levegőbeli koncentrációját, emlékeznünk kell, hogy ez az imisszió eredménye, ami azt jelenti, hogy azok az anyagok, amelyeket adott helyen mérünk, lehet, hogy különböző forrásból és helyről származnak.

Egységek

Amíg az emissziót általában nagy mennyiségként szokták megadni (például ezer tonna évente), és szétosztják terület és forrás szerint, az imissziót, vagy a levegőben lévő koncentrációt sokkal kisebb egységekben adják meg, mint például µg/m3. Beszélhetünk az egész Földre vonatkozó koncentrációról, mint a széndioxid esetében (CO2), vagy egy adott helyre és időre vonatkozó értékről, mint például a kéndioxid értéke 1952 decemberében Londonban. A levegőben a globális mennyiséget (keverési arányt) általában ppm (egy a millióból), vagy ppb (egy a milliárdból) mennyiségekkel fejezik ki. A keverési arányról többet a "Felső légkör" részben találsz (Alap, Sztratoszféra megismerése, Összetétel).

4. A széndioxid (CO2, ppm-ben) és a metán (CH4, ppb-ben) keverési arányának megváltozása a légkörben 1980 és 2000 között.
Szerző: Anita Bokwa
Adatforrás: World Resources Institute (http://earthtrends.wri.org)
 

Antropogén emisszió

Ahogyan a "Mi a légszennyezés?" részben magyaráztuk, egyes kibocsátásoknak globális hatása van az éghajlatra, míg másoknak csak helyi. Az emberi tevékenység következtében magas légszennyezettségű területek: USA és Kanada keleti partja, Európa, Dél- és Délkelet-Ázsia, és Délkelet Ausztrália. Nagy légszennyező anyag -kibocsátóként is ismertek. A kéndioxid (SO2) és a nitrogénoxidok (NOx) kibocsátásával a savas esők részben foglalkozunk. Más, nagy mennyiségben kibocsátott szennyezőanyagok, amik jelentős szerepet játszanak az éghajlati rendszerben a széndioxid (CO2) és az illékony szerves vegyületek (VOC-k); a CO2 és néhány VOC (pl. metán és CFC-k) üvegházgázok. A VOC-k kibocsátását ’Az ipar hatásai a levegőszennyeződésben’ című fejezetben tárgyaljuk. A táblázat és a grafikon (4. ábra) a kibocsátott légszennyező anyagok emisszióját mutatja adott országokban. Az emisszió sokat változik, különböző okok miatt, lentiekben példaként a CO2-t említjük.

 

Ország

SOx

NOx

CO2

Por

Anglia

2 028

2 060

539 344

213

Magyarország

657

197

58 498

136

Németország

1 468

1 803

834 379

316

Franciaország

989

1 691

344 666

211

Lengyelország

2 368

1 154

348 260

1 282

Dél Korea

1 500

1 258

424 119

423

Japán

903

1 409

1 164 518

-

USA

18 481

21 394

5 444 794

3 393

Ausztrália

1 842

2 166

316 704

38

                        A táblázatban szereplő értékek ezer tonnában vannak kifejezve.

Kattints a lenti ikonokra, hogy a táblázat adatait a grafikonoknál is lásd!

Légszennyezés                                       CO2 kibocsátás                               Légszennyezés
kibocsátás 1997-ben                                     1997-ben                     kibocsátás, USA-ban 1997-ben
5. Levegőszennyezés kibocsátás adott országokban
Kattints az ikonra a táblázat nagyításához! (15-30 K)
szerzők: Anita Bokwa, Pawel Jezioro
Adatforrás: Carbon Dioxide Information Analysis Center, United Nations Framework Convention on Climate Change
http://webdab.emep.int

 

Példa:
Globális hatású kibocsátás: Széndioxid (CO2)

A CO2 kibocsátásnak globális hatása van az éghajlatunkra, mint ahogyan az "Üvegházgázok" részben látható. Nézzük meg kik a Földön a legnagyobb CO2 kibocsátók. Az Energy Information Administration szerint 2001-ben a globálisan kibocsátott CO2 6567.82 millió tonna szénnek felel meg. "Szénnel megegyező" -t úgy határozhatjuk meg, ha a széndioxidot megszorozzuk a széndioxid széntartalmával (vagyis, 12/44-vel).

6. A 2001-es széndioxid kibocsátása kontinensenként.
Szerzők: Anita Bokwa, Pawel Jezioro
Adatforrás: www.eia.doe.gov/emeu/iea/

Kontinensenkénti emisszió

Kontinensekről és országokról amint a 6. ábra is mutatja, Ázsia, Ausztrália és Óceánia a világ CO2 mennyiségének egyharmadát bocsátja ki, Észak-Amerika további 28 %-t. Ez a két terület a globális kibocsátás majdnem 60 %-át adja. Ámbár a két terület majdnem ugyanannyi mennyiségű széndioxidot bocsát ki évente, de ennek az oka különböző. Körülbelül 3 882 millió ember él Ázsiában, Ausztráliában és Óceániában, ami a világ népességének 61 %-a, de csak a népesség 5 %-a (körülbelül 323 millió ember) él Észak-Amerikában. Amíg Ázsia, Óceánia és Ausztrália esetében a nagy széndioxid kibocsátás oka az ott élő emberek magas száma, addig Észak- Amerikában az ok a különböző formában meglevő nagyon magas energiafogyasztás.

Közelebbről megnézve a kontinensek kibocsátását

A 7. ábra megmutatja, hogy a kontinenseken melyik ország, vagy terület bocsátja ki a legtöbb CO2-t. Például, az USA 46 %-a azt jelenti, hogy az észak-amerikai kibocsátás 46%-a az USA-tól származik. Összesen a világ népességének 33 %-a él az említett a hét országban, de a világ széndioxid kibocsátásának 51 %-t adják (3352 millió tonna szénnek felel meg). Viszont az országonkénti egy főre jutó kibocsátás nagyon különböző (lásd a 9. ábrát).

7. Az adott földrészen a legtöbb széndioxidot kibocsátó országok, vagy területek 2001-ben.
szerző: Anita Bokwa, Pawel Jezioro
Adatforrás: www.eia.doe.gov/emeu/iea/

8. Azok az országok, melyeknek a legnagyobb részük van (%-ban) a világ széndioxid kibocsátásából 1999-ben.
A nagyításhoz kattints a képre (52K)!
szerző: Elmar Uherek
Adatforrás: UN Human Development Report 2003
http://hdr.undp.org/reports/global/2003/pdf/hdr03_HDI.pdf

Országok kibocsátása

A 8. ábra azokat az országokat mutatja, melyek a legtöbb CO2-t bocsátják ki. Például az USA 23.2 %-a azt jelenti, hogy az egész világ kibocsátásának 23.2 %-át ez az egy ország adja. Ahogyan láthatjuk, a 7. ábráról feltűnik ismét néhány ország, de néhány nem. Az USA, Kína és Oroszország együtt a teljes kibocsátás több, mint 42 %-t adja, bár a világ népességének csak 27 %-a él ezekben az országokban. A 7 legnagyobb kibocsátó között nincsen ország a déli féltekéről; három közülük Európában van, három Ázsiában és egy Észak-Amerikában (megjegyezzük, hogy Oroszország Európához és Ázsiához is tartozik, de általában az európai országokhoz számítjuk).

 

Az egy főre jutó kibocsátás 

A 9. ábrán azt láthatjuk, hogy a kiválasztott országok mennyi CO2-t bocsátanak ki évente személyenként, például ez 19.7 tonna évente egy amerikai polgárra, míg Indiában ez a szám csak 1.1 tonna. Ilyen hatalmas eltérést okoz a gazdaság eltérő fejlettsége. A kellemesebb élet (mint az autóhasználat, légkondicionáló, különböző otthoni elektromos eszközök stb.), több energiát igényel, és a nagyobb CO2 kibocsátás a nagyobb energiafelhasználásnak köszönhető. 

9. Egyes országokban a személyenkénti kibocsátás.
Kattints a képre a nagyításhoz (22 KB)!
szerző: Elmar Uherek.
Adatforrás: UN Human Development Report 2003
http://hdr.undp.org/reports/global/2003/pdf/hdr03_HDI.pdf


 

Az egyes szektorok antropogén kibocsátása

Az antropogén levegőszennyezés számos forrásból származik. Általában egy forrás többféle szennyezőanyagot is kibocsát. De azt is láthatjuk, hogy egyes emberi tevékenységek, mint például a szállítás, azaz bizonyos szennyezések mértékét alapvetően meghatározza. Az UNECE/EMEP-től (Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának Együttműködési Program az Európai szennyezőanyagok hosszútávú szállításának monitoringjára és értékelésére) származó adatok megmutatják, hogy a gazdaság melyik szektora (azaz milyen emberi tevékenység) volt elsősorban felelős a szénmonoxid (CO), nitrogén-oxid (NOx) és a kéndioxid (SO2) kibocsátásért Európában, 2001-ben. A kibocsátás kifejezhető Gg SI mértékegységben; 1 Gg = 1000 tonna.

 

Szénmonoxid (CO)

Európában, 2001-ben 30 679 Gg CO-t bocsátottak ki. A légköri antropogén CO kibocsátás fő forrása a közlekedés volt (60%) és az ipar 36 %-ban járult hozzá a teljes kibocsátáshoz. A mezőgazdaság és a hulladékkezelés mellékesek fontosság szempontjából. A CO kibocsátásról többet az "Alsó Légkör" (Alap, Üvegházhatás, Tűz) fejezetben találsz.

10. Az egyes szektorok CO kibocsátása Európában, 2001. Látható, hogy a hulladékkezelés és elhelyezés csak 3, míg a mezőgazdaság csak 1 %-kal részesül a teljes kibocsátásból.
Szerzők: Anita Bokwa, Pawel Jezioro
Forrásadatok: http://webdab.emep.int

11. Az egyes szektorok NOx kibocsátása, 2001.-ben Európában
Szerzők: Anita Bokwa, Pawel Jezioro
Adatforrás: http://webdab.emep.int

Nitrogén-oxidok (NOx)

A szállítás NOx forrás is egyben, ami a teljes kibocsátás 63 %-ért felel, ami 10 056 Gg-nak felel meg 2001-ben. Az ipar részesedése a teljes kibocsátásból 35 %. A hulladékkezelésből és a mezőgazdaságból származó hányad ismételten mellékes.

Kénoxidok (SOx)

Eltérően a CO és NOx-hez képest, a fő SOx kibocsátó az ipar volt. A teljes kibocsátás 93 %-a innen került ki 2001-ben, és a teljes kibocsátás 5 949 Gg volt. Az összes többi szektor adta a további 7 %-ot.Többet a SO2-ról és az NOx-ről a savas esők részben olvashatsz!

12. Az egyes szektorok SOx kibocsátása Európában, 2001-ben.
Szerzők: Anita Bokwa, Pawel Jezioro
Adatforrás: http://webdab.emep.int

 

13. Városi közlekedés
Számos városban a városi közlekedés a levegőszennyezés fő forrása.
Forrás: www.freefoto.com

Kibocsátások a városban

A fő források és a fő szennyezők minden városban különbözhetnek egy kicsit. Ez olyan dolgoktól függ, mint: milyen ipar települt oda, milyen intenzív a közlekedés, milyen fűtést használnak stb. A városokban a légszennyezést alacsony források (például a házak egyedi fűtése), magas források (például magas gyárkémények) és mobil források (autók, buszok) juttatják a légkörbe. Például: Krakkó egy közepes méretű lengyel város az ország déli részén (800 000 lakossal), fejlett nehéziparral (acélművel, hatalmas erőművel) és intenzív közlekedéssel. Az iparból származik szinte teljes egészében a kéndioxid (SO2), és ugyanannyi szénmonoxid (CO), mint a közlekedésből, de több nitrogén-oxid (NOx) és por. Más légszennyező források mellékesek. Azonban Nyugat-Európa számos országában, a szállítás a fő forrása a CO vagy NOx szennyezőanyagoknak, mert a nehézipart elköltöztették, vagy új, tiszta technológiával helyettesítették.

 

szektor/szennyezők

CO

NOx

por

szállítás

48%

15%

2%

ipar

44%

83%

88%

városi gazdaság

8%

2%

10%

összeg

100%

100%

100%

14. Krakkóban (Lengyelország) az egyes szektorok szénmonoxid (CO), nitrogén-oxid (NOx) és por kibocsátása 2001-ben.
Forrás: Inspectorate of Environmental Protection in Cracow

Kapcsolódó oldalak:

Az ipar és a mezőgazdaság által kibocsátott légszennyezésről itt olvashatsz többet:
Városok éghajlata - Haladó - 1. Fejezet - Ipar
Az üvegházhatásról és a globális felmelegedésről itt találhatsz több dolgot:
Alsó légkör - Alap - 2. Fejezet - Üvegházgázok
Olvass többet az 1952-es decemberi londoni SO2 koncentrációról:
Városok éghajlata - Alap - 1. Fejezet - Káros hatások
Néhány kibocsátásnak globális hatása, míg másoknak csak helyi hatása van az éghajlatra. Erről többet itt találhatsz:
Városok éghajlata - Alap - 1. Fejezet - Mi ez?
A SO2 és NOx kibocsátásról:
Városok éghajlata - Alap - 3. Fejezet - Mi ez?
Az üvegházgázokról többet itt találsz:
Alsó légkör - Alap - 2. Fejezet - Üvegházgázok
Több információt a VOC kibocsátásról:
Városok éghajlata - Haladó - 1. Fejezet - Ipar
A CO2 kibocsátás globális hatása az éghajlatra:
Alsó légkör - Alap - 2. Fejezet - Üvegház gázok
További információk:
Városok éghajlata - Alap - 1. Fejezet - Káros hatások
Városok éghajlata - Haladó - 1. Fejezet 

 

 

Az oldalról:
szerzők: Pawel Jezioro, Anita Bokwa - Jagellói Egyetem - Krakkó / Lengyelország
támogató: Grzegorz Wawrejko
1. tudományos lektor: Prof. Barbara Obrebska-Starkel - Jagellói Egyetem - Krakkó / Lengyelország - 2003-06-20
2. tudományos lektor: Dr. Marek Nowosad - Maria Curie-Sklodowska Egyetem - Lublin / Lengyelország - 2003-06-16
3. tudományos lektor: Prof. Wilhelm Kuttler - Esseni Egyetem / Németország - 2003-09-12
4. tudományos lektor: Dr. Ulrich Reuter - Stuttgart / Németország - 2003-09-03
pedagógiai lektor: Michael Seesing - Duisburgi Egyetem - Duisburg / Németország
utolsó módosítás: 2004-05-25
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 05.04.2005 14:46:52 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013