espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mat og klima
innføring
1. Planter og klima
2. Klimaforandringer
3. Tørke i middelhavs-landene
fordypning
     
 

Mat & klima

Innføring

Introduksjon

Å forsyne jordas befolkning med nok mat blir stadig vanskeligere. Det bor over 6 milliarder mennesker på jorda, og ressurstilgangen i vann og på land kan synke, blant annet på grunn av overbruk. Endringer i det globale mønster for tilbud og etterspørsel kan få konsekvenser for hele kloden, fordi verdens matsystemer er gjensidig avhengige av hverandre.

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Klimaet er en svært viktig del av den naturlige kapitalen, og et viktig element når det gjelder en bærekraftig utvikling av vår klode. Jordbruks- og vannressurser er direkte koblet sammen med klimaet.

Hvis økingen av drivhusgasser i atmosfæren fortsetter som nå, vil det føre til at jordas overflate varmes opp. Klimaet vil bli påvirket i alle de forskjellige regionene. Hyppigheten av ekstreme værsituasjoner vil også øke.

Forskere er bekymret for at disse klimaendringene også vil å påvirke matproduksjonen generelt. De kan føre til økte angrep av ulike plantesykdommer og gi økte produksjonskostnader i de forskjellige regionene. Man regner med at en forholdsvis stor del av negative konsekvensene vil ramme de fattige.

I dette første trinnet i kapitlet om mat og klima, skal vi se nærmere på hvordan disse klimaendringene kan påvirke matproduksjonen. Vi skal også se på den gjensidige påvirkningen mellom klimaet og planter og matproduksjonssystemer.

 

1. Planter og klimaet

- Planter og miljøet
- Distribusjon av store avlinger 
- Ugress og plantesykdommer

2. Å forutsi fremtiden

- Klimaforandringenes effekt på planter
- Jordbrukets bidrag
- Hva kan skje med matproduksjonen

3. Tørke i Middelhavsområdet

- Hva er tørke? 
- Årsaker og forskjellige typer tørke
- Tørke og brann

Forfatter:  Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 06.01.2005 14:31:06 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013