espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mat og klima
innføring
1. Planter og klima
2. Klimaforandringer
3. Tørke i middelhavs-landene
- hva er tørke?
- forskjellige typer tørke
- tørke og ild
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
fordypning
     
 

Mat & klima 

Innføring

Tørke i middelhavslandene

Tørke er et alvorlig problem i middelhavslandene på grunn av den stadig økende befolkningen og det økende behovet for vann til jordbruk og husholdninger. Vann er et viktig kulturelt element i denne regionen, og dette gjør det vanskelig for folk å endre vanene sine for å senke vannforbruket.

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

1. Grensene i middelhavsområdet. Kilde: FAO

Hva regnes som Middelhavsområdet?

Som du ser på kartet inkluderer Middelhavsområdet flere land enn de sør-europeiske. Også land i Nord-Afrika og Midtøsten, som Tyrkia, Libanon, Syria, Israel og Jordan grenser til Middelhavsområdet.

På tross av de svært forskjellige kulturelle og politiske forholdene i disse landene, har de samme klimatype. Dermed står de alle overfor de samme problemene med klimaendring og dets virkning på jordbruket, som fortsatt er en svært viktig økonomisk sektor i området. En felles løsning for alle landene ville være å forbedre bruken av vann i regionen.

Problemet i dag er å forutsi nøyaktig når flommen eller tørkeperioden kommer, og dette gjør det vanskelig å avgjøre hvordan man skal bruke vannet for å være forberedt på det som kommer.

 

På dette satelittbildet kan du se middelhavsområdet. Den grønne fargen viser
hvor tett vegetasjonen er i de forskjellige områdene. Som du ser er Nord-Europa   veldig grønt, men når vi beveger oss sørover blir det stadig mindre. Verst er det nord i Afrika. Dette gir oss en idé om hvordan vannet er fordelt.

2. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
G. Begni, MEDIAS-France

Forfatter: Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA
og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 04.01.2005 16:08:37 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013