espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Nedre atmosfære
innføring
1. En introduksjon til troposfæren
2. Drivhusgasser
3. Ozon og nitrogenoksider
fordypning
     
 

Nedre atmosfære

Innføring

Nedre atmosfære

Hva foregår i lufta som omgir oss?

Et tynt lag med luft omgir planeten vår. Det blir mindre og mindre tett jo lenger vi beveger oss fra jordas overflate. Dette laget kaller vi atmosfæren. Ordet atmosfære kommer fra gresk: atmos = gass eller damp; sphaira = sfære.

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Sammensetningen av lufta vi puster i og dens egenskaper er ikke bare essensiell for planter, dyr og mennesker. Den bestemmer også klimaet på jorda. Hvis man titter opp på en klar dag, får man ikke øye på annet enn blå himmel. Men hvis vi måler temperaturen, vil vi oppdage mange forskjellige tendenser når vi beveger oss oppover fra bakken. Derfor kan vi si at det er flere forskjellige lag i atmosfæren. Det nederste laget er der våre liv utspiller seg og der vi kan observere været fra dag til dag. Dette laget strekker seg 8 km opp fra bakken ved polene og 15 km i de tropiske områdene ved ekvator. Det er dette laget vi kaller troposfæren. Troposfære er også et ord med greske røtter. ’Tropo’ betyr at noe forandrer seg.

 

I troposfæren synker temperaturen jo lenger vi kommer opp fra bakken. Dette forandrer seg når vi kommer til den øverste delen av troposfæren, kjent som tropopausen. I dette emnet skal du lære om egenskaper, sammensetning, kjemi og prosesser i dette laget.

Nedenfor gir vi en oversikt kapitlene og tekstene i Innføring-delen.

 

The atmosphere from space

Atmosphere from space
© NASA visible Earth

1. En introduksjon til troposfæren

- Variasjoner med høyde og temperatur
- Forskjellige landskap – den horisontale utstrekningen
- Hva består den troposfæriske lufta av?

 

2. Drivhuseffekt, lys og biosfæren

- Drivhuseffekt og lys
- Drivhusgasser
- Hva slipper plantene ut?
- Vegetasjonsbrann

3. Ozon og nitrogenoksider

- Ozon – hva er det og hva gjør det?
- Nitrogenoksider – hva gjør de og hvordan dannes de?
- Ozonsmog – hvordan dannes det?

 

Om denne siden:
Forfatter: Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry Mainz
Sist oppdatert: 2004-06-12 Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger

 

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 04.02.2005 17:05:23 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013