espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
1. Havet og klimaet
2. Næringssalter i havet
3. Gasser fra planteplankton
fordypning
     
 

Havet

Innføring

Havet

Havet spiller en ekstremt viktig rolle i kontrollen av klimaet på jorda ved å transportere varme fra ekvator til polarområdene. Var det ikke for havet, ville mesteparten av planeten ha vært for kald til at menneskene kunne bo der. Sjøen er også en viktig kilde til mat og energi, både ikke-fornybare kilder, som olje og gass, og som fornybar vind- og bølgekraft. Kystområdene er spesielt viktige for menneskene, fordi over 60% av jordas befolkning bor innen 100 km. fra havet.

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

I denne innføringen i hvordan havet påvirker klimaet skal vi se på hvordan havet transporterer varme rundt på kloden, og hvordan vannets spesielle egenskaper bidrar til å regulere klimaet på jorda. Vi skal se på den viktigste formen for liv i havet, planteplankon, og vise hvordan de vokser og hva deres næringskilder er. Vi skal også se på hvordan disse encellede havplantene påvirker klimaet ved å ta opp karbondioksid og produsere gasser som går inn i lufta og er med på å danne skyer.


1. Hav og klima
- havets egenskaper
- havets sirkulasjon
- opptak av karbondioksid
- arbeidsark 1 havets egenskaper
- arbeidsark 2 havets sirkulasjon
- arbeidsark 3 sirkulasjon og klimadiagrammer
- arbeidsark 4 simulering av Golfstrømmen

2. Næringsstoffer i havet
- planteplankton og næringsstoffer
- planteplanktonvekst
- eutrofiering
- arbeidsark 1 planteplankton og næringsstoffer
- arbeidsark 2 remineralisering
- arbiedsark 3 planteplanktonvekst
- arbeidsark 4 eutrofiering

3. Gasser fra planteplankton
- svovelgasser
- aerosoler og klima
- gasser fra sjøen – 1
- gasser fra sjøen – 2

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 03.01.2005 14:16:59 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013