espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Øvre atmosfære
innføring
fordypning
1. Dynamikk & Luftfart
- Dynamikk
- Flytrafikk
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
     
 

Download

 

Øvre atmosfære

Mer om temaet

Oppgavesett 1

Test deg selv:

Quiz om luftfart og klima

Dette er en interaktiv webside.

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

For å svare på disse spørsmålene: Les bakgrunnsteksten om luftfart én gang til. Du kan få bruk for penn, papir og kalkulator.

 

 

Airbus A320
Foto: Ian Britten © FreeFoto.com 
Foto: © Bernhard Mühr, Karlsruher Wolkenatlas
Finn riktig svar!

1) Hvor mye drivstoff brukte sivil luftfart hver dag over Irland i mai 1992?  

a) 1 - 10 kg.
b) 100 - 1000 kg.
c) 10.000 - 100.000 kg.
d) 1.000.000 - 10.000.000 kg.

2) Enheten tonnkilometer er:
a) måleenhet for brenselforbruk hos fly.
b) måleenhet for total frakt transportert av fly inkludert passasjerer.
c) måleenhet for talt frakt transportert av fly utenom passasjerene.
d) måleenhet for volumet av all flytrafikk.

3) Med en befolkning på 5,7 milliarder mennesker i 1995, fløy hvert menneske gjennomsnittlig:
a) 125 km med fly i 1995.
b) 235 km med fly i 1995.
c) 445 km med fly i 1995.
d) 655 km med fly i 1995.

4) Hvilken type skyformasjoner dannes som resultat av luftfart i eller nær tropopausen?
a) altostratus-skyer
b) stratus-skyer
c) cumulus-skyer
d) cirrus-skyer

5) Hvilken eksosgass fra fly bidrar til å redusere drivhuseffekten?
a) karbondioksid
b) svoveldioksid
c) vanndamp
d) sotpartikler fra eksos

6) Den reduserte drivhuseffekten kan imidlertid bli snudd fordi...
a) denne substansen bidrar til dannelse av cirrus-skyer og disse har en positiv drivhuseffekt.
b) under påvirkning av lys brytes denne substansen ned til elementer som har positiv drivhuseffekt.
c) denne substansen reflekterer infrarød stråling fra jorda tilbake til jorda.
d) denne substansen styrker veksten av planter i jord med høyt kalkinnhold.

7) Spådommer om hvilken effekt flytrafikken har på klimaet i framtiden, kan være:
a) svært presise fordi effekten av alle substanser som slippes ut fra fly er velkjent, fordi den videre befolkningsveksten også er velkjent
b) med bare det usikkerhetsmomentet at vi ennå ikke vet hvordan verdens befolkning vil endre seg i framtiden.
c) med flere usikkerhetsmomenter, siden vi ikke ennå vet hvordan befolkningsmønsteret vil endre seg. Vi vet heller ikke nok om hvilken effekt cirrusskyene har på klimaet vårt.
d) svært vage i dag fordi bare noen få av de mange komplekse samvirkningene her er forutsigbare og er blitt nøye undersøkt og er forutsigbare.

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer eller nyere versjoner av Netscape!
Dersom det lille løsningsvinduet forsvinner, åpne på nytt fra oppgavelinjen!
Om denne siden:
Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-10

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 10.05.2005 09:16:59 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013