espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
fordypning
1. Endrer mennesker klimaet?
- Endringer i konsentrasjoner
- Endringer i klima
- Tregheten til klima
- Tilbake-koblings-effekter
- Brå endringer
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
2. Hvordan blir framtiden?
3. Hvordan hindre klimaendringer?
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Les mer

1. Endrer mennesker klimaet?

 

Oppgaveark 2

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

1. Les historien ut av kartene!

a) Se på kartet - det viser temperaturendringer de siste 100 årene ulike steder på jorden.

Hvor har temperaturen økt mest? Finnes det steder temperaturen har sunket? Hvilke konsekvenser kan endringen ha for mennesker som bor i områdene med de største temperaturendringene? Hvorfor tror du det er områder på kartet som ikke har noen symboler for endringer - er det fordi temperaturen der er uendret, eller kan det være andre forklaringer? 

Kilde: UNEP/GRID-Arendal, Norge (klikk for å forstørre, 88 kB)

 

Kilde: UNEP/GRID-Arendal, Norge (klikk for å forstørre, 68 kB)

b) Se på dette diagrammet - det viser endringer i nedbørmengde (regn og snø) de siste 100 årene ulike steder på jorden.

Hvor har nedbøren økt mest? Hvor har den minket mest? Var disse stedene spesielt våte eller tørre før endringene? Hvilke sammenhenger kan du se mellom dette kartet og katet i a)? Hvilke følger tror du endringene kan ha i de mest utsatte områdene?

 

2. Forsøk: Gasser oppløst i vann

Hell mineralvann i to reagensglass. Sett det ene glasset i et varmt vannbad og den andre i et kaldt. Se hva som skjer i begge glassene.

Kan du forklare det du ser? Kan du ut fra dette si noe om hva som vil skje med CO2 som er tatt opp av sjøvann hvis havene blir varmere?

Ide og illustrasjon: Pål Kirkeby Hansen, Høgskolen i Oslo, Norge

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 30.01.2004 15:15:47 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013