espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
fordypning
1. Endrer mennesker klimaet?
- Endringer i konsentrasjoner
- Endringer i klima
- Tregheten til klima
- Tilbake-koblings-effekter
- Brå endringer
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
2. Hvordan blir framtiden?
3. Hvordan hindre klimaendringer?
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Les mer

1. Endrer mennesker klimaet?


 

Observerte endringer i konsentrasjoner av drivhusgasser i atmosfæren

 

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

  • Karbondioksid (CO2) har økt fra 280 liter CO2-gass per millioner liter luft (ppm) i årene 1000-1750 til rundt 370 ppm. Det tilsvarer en økning på 31 %. Dette er den høyeste konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren på minst 420.000 år, sannsynligvis på 20 millioner år.
     
  • Metan (CH4) har økt fra 0,7 ppm i år 1750 til 1,7 ppm i år 2000. Det tilsvarer en økning på 151 %.

1. HØYERE KONSENTRASJONER av drivhusgasser i ppm fra 1750 til 2000. Grafikk: Elmar Uherek (klikk for å forstørre, 35 kB)

  • Lystgass (N2O) har økt fra 0,27 ppm i år 1750 til 0,32 ppm i år 2000. Det tilsvarer en økning på 17 %. 
     
  • Ozon (O3) i atmosfærens nedre luftlag (i troposfæren, nedenfor ozonlaget) har økt med ca 35 % fra 1750 til 2000, men dette tallet varierer fra region til region. Ozon beskytter jorda mot ultrafiolett stråling, men er også en viktig drivhusgass. Ozon dannes og brytes naturlig ned i kjemiske reaksjoner i atmosfæren, men i tillegg inngår ozon i reaksjoner med stoffer som kommer fra menneskers utslipp.

(Kilde: IPCC 2001 and http://cdiac.esd.ornl.gov/pns/current_ghg.html).

Tilbake til Innføring-delen.

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 29.04.2004 09:43:30 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013